"הפורום המשפטי למען ארץ ישראל" פנה למפכ"ל המשטרה ולאלוף פיקוד המרכז: בידקו מי האחראי על פינוי הילדים תוך הפרה חמורה של זכויות הילד במצפה אביחי

כלים

עו"ד אביטל צחור מהפורום כתבה בפנייה כי רק לפני פחות מחודש עסקה הוועדה לזכויות הילד בהפרת זכויות ילדים במסגרת פינויים, ועל פי החלטת הוועדה אומץ נוהל זמני עד להסדרת הנושא על ידי כל הגורמים הרלוונטיים.

צחור הוסיפה כי פינוי המאחז, אשר התבצע באישון לילה, בשעה 02:00 לפנות בוקר, תוך התפרצות של כוחות ביטחון לבתים בצעקות, הוצאת נשים הרות, ילדים ותינוקות נמים ממיטותיהם אל מחוץ לביתם בקור מקפיא של 2 מעלות, והובלתם ברגל מן הגבעה עליה ניצב המאחז אל היישוב קריית ארבע (יצוין כי כוחות הביטחון מנעו נסיעה ברכבים הפרטיים אל היישוב), מהווה הפרה בוטה וגסה של זכויות הילדים שאין לה כל הצדקה והיא מנוגדת לכל ההחלטות וההנחיות האמורות לעיל.

בפורום המשפטי טוענים כי ההחלטה אודות הפינוי אמש לא התקבלה תוך שקילת השיקולים הנדרשים לעניין שמירה על זכויות הילדים, ולא סביר שפינוי ילדים ותינוקות הינו כה הכרחי לביצוע באישון לילה, בקור מקפיא, ובדרך בה נעשה.

עו"ד צחור כתבה כי "על פניו, קשה למצוא סיבה אמיתית שחייבה את הפגיעה בילדים, את הסיכון החמור לבריאותם הפיזית והנפשית ואת גרימת הטראומה הבלתי נתפשת שאין לתאר, מדובר בפגיעה קשה שלא הייתה מחויבת המציאות ושבמשטרה ובצה"ל חייב מי שגרם לכך ליתן את הדין על המעשה."

בפורום אומרים כי יעמדו על מיצוי הדין עם האחראים להפרת הזכויות החמורה, והם תובעים כי ינקטו צעדים משמעותיים לביצור ההגנה על זכויות הילדים ולמניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.

בפורום מזכירים שוועדת הכנסת לזכויות הילד קראה ביום 20 בדצמבר 2011 בישיבתה בנושא לגורמי אכיפת החוק לאמץ נוהל זמני שהתקבל בדיון, להגנה על זכויות הילד בשיתוף כל גורמי האכיפה והגורמים המעורבים, והם תובעים כי כל עוד לא יגובש נוהל מסודר כנדרש יימנעו ביצועם של פינויים נוספים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS