WomanconversionFlash90עמותת חדו"ש הגישה היום לחברי הכנסת את דו"ח חופש הדת והשוויון בנטל בכנס הקיץ של הכנסת. בין הממצאים: פער גדול בין העיסוק הציבורי בנושאי דת ומדינה לנעשה בכנסת; רק הצעת חוק אחת שקידמה את חופש הדת עברה, חצי מההצעות לסדר עסקו בקברים, חברי כנסת מותקפים בקביעות במאה שערים. הרב רגב: "הקואליציה קונה את השליטה בכנסת מהמפלגות החרדיות במחיר חיסול הציונות ומדינת ישראל"

פער גדול מאד שורר בין העיסוק הציבורי הנרחב בנושאי דת ומדינה לכשל המוחלט של הכנסת בהתמודדות עם בעיות חופש הדת. כך עולה מדו"ח חופש הדת והשוויון בנטל בכנסת של עמותת חדו"ש, המסכם את כנס הקיץ. הדו"ח הוגש הבוקר לחברי הכנסת.

לפי הדו"ח, בעוד המדינה סוערת סביב פרשת הקברים בבית החולים ברזילי, האפליה הגזענית בעמנואל, דו"ח מצב האומה של מרכז טאוב ומשבר הגיור, הכנסת הפגינה אוזלת יד. כל הצעות החוק לרפורמות מקיפות בתחומי הדת והמדינה נדחו בקריאה טרומית. רק הצעת חוק אחת שקידמה את חופש הדת אושרה: החלת איסור ההטרדה המינית על רבנים.

שני האירועים המשמעותיים ביותר במושב בתחומי הדת והמדינה היו אירועים של ניסיונות פגיעה קשים בחופש דת ובשוויון בנטל: ועדת החוקה אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ דוד רותם שמעניקה לרבנות הראשית אחריות לגיור. משרד האוצר ניסה להעביר במחטף באמצעות חוק ההסדרים פטור גורף משירות צבאי לבחורי הישיבות.

בניגוד לקואליציה, נראה שהאופוזיציה הפנימה שנושאי חופש הדת והשוויון בנטל הולכים ותופסים מקום חשוב בסדר היום הציבורי. קדימה הקדישה להם יותר משליש הצעות האי אמון שלה. חברי כנסת מהאופוזיציה יזמו את הקמת השדולה הפלורליסטית.

מנכ"ל חדו"ש הרב עו"ד אורי רגב אמר בתגובה כי "הקואליציה קונה מהמפלגות החרדיות את השליטה המוחלטת בכנסת במחיר רמיסת זכויות הבוחרים ומובילה מדיניות של התאבדות מרצון של הציונות ומדינת ישראל. חברי הכנסת מתעלמים מרצון הציבור לקידום חופש הדת והשוויון בנטל ופוגעים בכך קשות במעמד הכנסת".

את הדו"ח ערך וכתב סמנכ"ל מחקר והסברה של עמותת חדו"ש, שחר אילן. אילן היה בעבר הכתב והפרשן של עיתון הארץ הן לנושאי דת ומדינה והן לנושאים פרלמנטריים. אילן מציין בדו"ח שתי התפתחויות מביכות במיוחד שאפיינו את הכנס הזה. האחת - חברי כנסת חרדים מותקפים בקביעות כשהם נכנסים למאה שערים לבקר רבנים או אפילו סתם עוברים בשכונה.

תופעה נוספת: כחצי מההצעות לסדר היום שהוגשו בנושאי דת ומדינה עסקו בבתי קברות וקברים. לדבריו, "הדבר מעיד על סדר היום של חברי הכנסת החרדים שמעדיפים דאגה למתים על פני דאגה לחיים". כאירוע המביך של המושב בתחום הדת והמדינה בחרה חדו"ש את ישיבת סיעת יהדות התורה מול כלא מעשיהו. זאת כיוון שהאירוע מבטא "תמיכה בגזענות בחינוך והתרסה נגד שלטון החוק והדמוקרטיה."