כלים

על רקע תופעת ההסתננות ולצד החלטות הממשלה באשר לאכיפה כנגד מעסיקים וסגירת הגבול, מתחילה העיר אילת היום (ג') 11.1.2011 את המאבק על הבית תחת האמירה: כולנו שומרים על הבית. 1,500 דגלים אדומים נתלו ברחבי העיר ואלפי סרטים אדומים וסטיקרים "גם אני שומר על הבית" יחולקו ברחבי העיר, אותם יצמידו תושבי העיר אילת לרכביהם, כאות הזדהות עם המאבק.

red"התחושה היא שכבשו לנו את הבית והשתלטו לנו על המרחב הפרטי והציבורי כאחד" ציין ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי והדגיש, כי המאבק הוא כנגד תופעת ההסתננות ולא כנגד המסתנן הבודד. בעניין זה ראוי לציין, כי בשנה וחצי האחרונות גדלה אוכלוסיית העיר ב – 11 אחוזים, רובם ככולם מסתננים מהגרי עבודה. עוד הבהיר ראש העירייה, כי המאבק הנו מאבק מתגלגל המתחיל כאמור עם הנפת סרט אדום שיתחלף תוך חודש לשחור. בהמשך, הצבת שרשרת אנושית לאורך הגבול, השבתת העיר מכל פעילות ועד לסגירה מוחלטת של העיר בכפוף ליישום החלטות הממשלה.

כידוע, מזה חודשים ארוכים, מנהלת העיר אילת מאבק אינטנסיבי על רקע תופעת ההסתננות. ראש עיריית אילת, שהיה בין הראשונים להוביל את המאבק נפגש עם גורמים בכירים בממשלת ישראל, התריע, כתב ואף פנה בעניין למבקר המדינה. עוד כחלק מהפעולות הוקמה ועדה ציבורית עירונית לענייני מסתננים, אשר יצאה לדרך עם תוכנית עבודה מסודרת שתכליתה להביא להרחקתם של המסתננים ומהגרי העבודה הבלתי חוקיים מתחומי העיר אילת.

"במסגרת המאבק עד כה נחלה העיר הצלחות, עם העלאת בעיית המסתננים לראש סדר היום הציבורי הן בתקשורת והן בהחלטות המדיניות וכן זכתה לתמיכה והזדהות מצד מקבלי ההחלטות.

בסופו של דבר לאחר התעקשות בלתי פוסקת, השכילה ממשלת ישראל להבין, כי צריך לפעול. בתוך כך החליטה ממשלת ישראל להביא לסיום העסקתם של המסתננים וסגירת הגבול. אכיפה זו תחל בקרוב לצד תחילת בניית גדר הגבול." אומרים בעירית אילת.

אולם, בכך טרם הסתיים המאבק והוא עומד בפני שיאו. היום, 11.1.11 מתחילה העיר אילת את המאבק על הבית ודורשת את זכותה ויכולתה להתקיים תוך דרישה מממשלת ישראל להביא להרחקתם של אלפי מסתננים בלתי חוקיים מגבולותיה של העיר אילת. אילת עוברת לשלב הבא של המאבק על הבית, ששיאו יהיה סגירת העיר אילת.