מפקחי הסיירת הירוקה תפסו על חם פורעי חוק שעסקו בכרייה בלתי חוקית וגניבת סלעים באזור ג'וליס, על אדמות מדינה והגישו נגדם תלונה במשטרה. המשאית והטרקטור בהם השתמשו הגנבים נתפסו ע"י המשטרה לפי החוק

במהלך סיור פיקוח שגרתי של מפקחי הסיירת הירוקה תפסו המפקחים על חם פורעי חוק העוסקים בכרייה בלתי חוקית ובגניבת סלעים לבנייה באזור ג'וליס, תוך כדי גרימת נזק לסביבה.

המפקחים תפסו כאמור את פורעי החוק "על חם", כאשר הם חוצבים בסלעים ללא היתר באמצעות טרקטור ומשאית, והזעיקו את שוטרי המשטרה שהגיעו למקום ועיכבו את הגנבים לחקירה. המשאית והטרקטור בהם השתמשו גנבי הסלעים בתהליך הכרייה הבלתי חוקית נתפסו ע"י המשטרה בהתאם לחוק האוסר כרייה בלתי חוקית המוגדרת כעבירה פלילית שבצידה סנקציות כבדות.

במקביל, יחלו כעת ברשות מקרקעי ישראל, בתיאום עם פרקליטות המדינה, בהליך פנימי לגיבוש תביעת פיצויים כספית כנגד פורעי החוק, על הנזק שנגרם לקרקע ועל הרווחים שהפיקו ממנה גנבי הסלעים, בניגוד לחוק.

"כריה בלתי חוקית היא פשע כלכלי וסביבתי חמור המופנה כנגד מדינת ישראל כולה, כאשר שטחים פתוחים האמורים להישמר כריאות ירוקות ניזוקים באופן בלתי הפיך בשל חמדנותם של עברייני קרקע. מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה פרוסים בשטח כדי לתת מענה לתופעה זו ולעבירות קרקע נוספות, ואנחנו בהחלט רואים הצלחות: תפיסה זו מצטרפת לשני מקרים בתקופה האחרונה בהם נתפסו על חם גנבי חול באיזור אשקלון." אומר ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.