ח"כ הרב אמסלם מש"ס יצא היום, בנאום קצר במליאת הכנסת, נגד דבריו של ראש עירית תל אביב, רון חולדאי, שקרא להפסיק לממן את החינוך החרדי. "השבוע שוב היינו עדים להצלפה נוספת בחרדים. כנראה שהבון-טון בתקופה האחרונה הוא להסית נגד צבור החרדים, כאיש אחד, לפני זה זה היה שדרני רדיו בדברים נלוזים, ועתה ראש העיר תל-אביב שהסית למרי אזרחי נגד החרדים" אמר אמסלם בנאומו

"אמרו חז"ל על הפסוק (ישעיה סו,ה) "אמרו אחיכם שונאכם מנדיכם", "גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם, יותר משנאה ששונאין אומות העולם את ישראל".

ישנם חילוקי דעות ואפילו נוקבים וזה בסדר, ישנה ביקורת פנים חרדית לא פחות נוקבת על הדרך ועל הסגנון הנכון לציבור שלנו, אבל יש הבדל בין ביקורת בונה שעליה נאמר "נאמנים פצעי אוהב" לבין הסתה שמטרתה לשמש דלק למטרות פוליטיות. מר חולדאי, לך לך מדרך זו" אמר אמסלם.