Student_Deaf_Courseקורס הכנה ייחודי לבחינה הפסיכומטרית, המיועד לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה, עבר את אישור המוסד לביטוח לאומי. מעתה יופנו כבדי השמיעה המעוניינים ללמוד לבחינה הפסיכומטרית לקורס החדש, שיתנהל בשפת הסימנים, ועלות הקורס תמומן ע"י אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי. קורס דומה כבר הותאם בעבר לאוכלוסיית כבדי הראיה והעיוורים בארץ

בחודש ינואר הקרוב, ייפתח בת"א קורס פסיכומטרי ראשון מסוגו בשפת הסימנים, המיועד לחרשים וכבדי השמיעה, שהשתתפותם בו תמומן באופן מלא ע"י הביטוח הלאומי. הקורס איננו רק קורס פסיכומטרי המועבר בשפת הסימנים, אלא קורס המותאם באופן מלא לצרכיהם הייחודיים של חירשים וכבדי שמיעה, לרבות תמלול ומתרגלים הדוברים את שפת הסימנים.

מארגני הקורס, המרכז ללימודי פסיכומטרי "סטודנט" מיסודה של אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א והמכון לקידום החירש, מקווים כי הקורס הייחודי, שזכה להכרה הייחודית של הביטוח הלאומי, יהיה סנונית ראשונה בדרך למטרה עליה הם נאבקים מזה כשנה – בחינה פסיכומטרית ייעודית, שתותאם לכבדי שמיעה, כמו הבחינות המותאמות ללקויי למידה או ראייה.

"רוב האנשים לא מבינים את הקושי המיוחד שמציבה הבחינה הפסיכומטרית בפני כבדי שמיעה" מסביר עו"ד עמית בנימין, מנכ"ל בית הספר לפסיכומטרי "סטודנט", שהוקם כמיזם חברתי ע"י אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א "כביכול, כבדי שמיעה לא אמורים להתקשות בבחינה כתובה, אך בפועל הבחינה מהווה עבורם מכשול קשה. שפת האם שלהם היא שפת הסימנים, בה אין מושגים כמו מילים נרדפות או הטיית פעלים, המהווים חלקים משמעותיים מהבחינה. הקורס לכבדי שמיעה הוא לא רק קורס פסיכומטרי בשפת הסימנים, אלא מערך מותאם באופן מלא לקשיים שלהם, שמיועד לסייע לכבדי השמיעה להתגבר על הבעיות שהם חווים בתהליך הבנת השפה."

עד היום כבדי השמיעה אשר פנו לקורס פסיכומטרי עברו קורס פסיכומטרי רגיל לחלוטין, ללא התייחסות לצרכיהם המיוחדים או להקלות המגיעות להם.

תוכנית הלימודים החדשה מתמקדת בליווי אישי וצמוד מהמורה. הקורס מונגש לתלמידים ע"י תרגום לשפת הסימנים ותמלול, והתלמידים יתרגלו באמצעות תוכנות מיוחדות שפותחו באתר האינטרנט של בית הספר לפסיכומטרי "סטודנט".

עו"ד עמית בנימין, מנכ"ל "סטודנט", מוסיף כי "זהו צעד חשוב קדימה בדרך להנגשת ההשכלה הגבוהה לכבדי שמיעה, אבל הפתרון האמיתי חייב להיות הכרזה של המרכז הארצי לבחינות והערכה על בחינה מותאמת עם הקלות שנדרשות כאן. זה אבסורד שבבחינות הבגרות כבדי שמיעה מקבלים תוספת זמן, מילונית צמודה, ולעיתים אף פקטור, ובפסיכומטרי שמדגיש נושאים דוגמת אוצר מילים, מבנה מילים ושליטה בשפה האנגלית, שהם נקודת תורפה טבעית של האוכלוסייה הזאת, הם זכאים אך ורק לתוספת זמן, ללא מילונית או גישה למתורגמן".

הקורס החדש ייפתח בסניף תל-אביב של "סטודנט", בשני לינואר 2011. סטודנטים שיהיו מעוניינים בכך, יוכלו להנות ממימון מלא של הקורס ע"י אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי.

למידע נוסף: http://www.student.org.il/