המועצה הארצית לתכנון ובנייה בראשות מ"מ מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, דורון דרוקמן, הנחתה לערוך תוכנית תמ"א 46 להקמת מתקן שהייה למסתננים בגבול הדרום באזור קציעות. המועצה דנה בהקמת מתקן למסתננים בדרום, בהתאם להחלטת הממשלה בנושא מ- 28 בנובמבר 2010 שקבעה כי יוקם מתקן לשהיית מסתננים בלתי חוקיים שהגיעו לישראל מגבול מצריים, אשר לעת עתה לא ניתן להרחיקם מישראל

המתקן, שגודלו כ- 750 דונם, יספק את צרכיהם הבסיסיים של כ- 8,000 מסתננים בלתי חוקיים, ויכלול שירותים כגון: מגורים, מזון, בריאות, שירותי דת ולימודים. המתקן מיועד לשהייה של שנה עד שלוש שנים. בנוסף ישודרג מתקן סהרונים ויוכשר לקליטת כ- ,2000 מסתננים.

בפני המועצה הוצגו מספר חלופות למיקום המתקן, ביניהן: בסמוך לכלא קציעות, בסמוך לכלא נפחא, בסמוך לכלא באר שבע באזור הר שגיא.

המועצה בחנה את החלופות השונות בהתאם לשיקולים הבאים : המצאות תשתיות קיימות בסמיכות, מניעת פגיעה בערכי טבע ונוף, קרבה למתקנים קיימים של שירות בתי הסוהר, מרחק ממקומות ישוב ושיקולים תכנוניים שונים.

מהערכת החלופות עולה כי אזור קציעות הוא האזור המתאים ביותר למיקום מרכז השהייה הזמני למסתננים מגבול מצרים. האזור משלב ריחוק ממרכזי אוכלוסייה גדולים יחד עם קרבה לתשתיות ארציות כמו מערכת הדרכים הארצית ומערכות התשתית האחרות. קרבה זו למערכות התשתית מאפשרת הן את הקמתו המיידית של המרכז, על פי החלטת הממשלה, והן חסכון בהשקעות הציבוריות בנושא זה. אזור קציעות קרוב קרבה מיידית לגבול עם מצרים. הקרבה לבתי סוהר ולמתקן סהרונים בפרט היא בעלת יתרונות תפעוליים משמעותיים ויש בה צמצום הפגיעה הסביבתית.

בנוסף, חלופת אזור קציעות היא בעלת יתרונות משמעותיים לאזור. במשרד הפנים טוענים כי החלופה תביא הן ליצירת פוטנציאל מקורות הכנסה באזור והן לשדרוג התשתיות באזור .