בתגובה להחלטת הקבינט על עזה אומר בצלם שהיא מהווה צעד בכיוון הנכון, של התאמת המדיניות בנושא רצועת עזה למחויבויותיה של ישראל. מבחנה של המדיניות החדשה יהיה בישומה אולם יש לברך על כל הקלה בהגבלות החמורות על ייבוא לרצועה

"עם זאת, אין להסתפק בהקלות אלה. היעד לא צריך להיות הגברת הסיוע ההומניטארי לרצועה, אלא הפיכתו למיותר. יש לאפשר לרצועת עזה לבנות מחדש כלכלה בת קיימא, ולשם כך נדרש לא רק ייבוא של מזון ומוצרי צריכה אלא גם של חומרי גלם לתעשייה, ליצור ולחקלאות. נדרשת גם מערכת מאורגנת לייצוא מן הרצועה, שתענה על צרכי הביטחון של ישראל. נוסף לכך, יש לאפשר לבני אדם להיכנס אל הרצועה ולצאת אותה בחופשיות." אומרים בבצלם.