בית המשפט השלום בתל אביב, כב' השופטת דניאלה שריזלי, השיתה (18.7.11) על כל אחד מהנאשמים עובדיה אשכנזי מהרצליה ורפאל אשכנזי מתל אביב, מאסר בפועל בן 8 חודשים, 9 חודשי מאסר על תנאי וקנס בשיעור 20,000 ₪

הנאשמים הואשמו על ידי מדור תביעות תל אביב (מס הכנסה), רשות המסים בישראל, בביצוע עבירות של אי הגשת דוחות במועד על הכנסותיהן של החברות "אליעזר אשכנזי פיתוח והשקעות בע"מ" ושל "קולומבריום בע"מ", שהפעילה מועדון בדרום תל אביב. כמו כן יוחסו לנאשמים עבירות של אי הגשת דוחות במועד על הכנסותיהם.

חב' קולומבריום לא הגישה דוחות לשנים 2001 – 2006, חברת אליעזר אשכנזי לא הגישה דוחות לשנים 2004 – 2006, עובדיה ורפאל אשכנזי לא הגישו דוחות אישיים לשנים 2002 – 2006.

בית המשפט קבע כי יש להתייחס בחומרה לעבירת אי הגשת הדוחות:

"הגשתו של דו"ח שנתי מלא ואמיתי במועד שנקבע היא הוראה בסיסית בפקודה. בהתאם להוראות הפקודה מחויב כל נישום לדווח לפקיד השומה במסגרת דו"ח שנתי על הכנסותיו לשנת המס שהסתיימה, דו"ח זה אמור להיות נדבך עיקרי של תקשורת בין האזרח לבין רשות המסים, באמצעותו אמורות לבוא לידי ביטוי תוצאות פעילותו העסקית של הנישום, שאותן יש לשום לחבות במס, מס שאמור להגיע לקופה הציבורית .... הימנעות מהגשתם של הדוחות, או הגשת באחור, קל וחומר אחור ניכר, פוגעים פגיעה משמעותית במערכת אכיפת דיני המס. קיימת נטייה לראות בעבירה לפי סעיף 216 (4) לפקודה עבירה "טכנית" קלת ערך. הנטייה איננה מוצדקת. שהרי בהעדר הדו"חות אמת כנים ומעודכנים, נבצר מרשויות המס לשום את הנישום כנדרש, נבצר מהן לתכנן את היקף הגביה לזכות הקופה הציבורית, ונפגע, ללא ספק, ערך חברתי שעניינו שוויון אכיפת דיני המס".