עיריית בני-ברק רואה בחומרה את כניסתם של שוהים בלתי חוקיים לעיר וקוראת לגורמי החוק לטפל בנושא בהקדם האפשרי – כך הדגיש הרב יעקב אשר, ראש העיר בישיבה שקיים עם מנהלי יחידות עירוניות בעניין כניסתם של שוהים סודאניים בלתי חוקיים שהגיעו מאזור התחנה המרכזית בתל-אביב לאזור שכונת פרדס כ"ץ והסביבה

כלים

בפגישה הובהר, כי אחת הסיבות להגעתם של שוהים אלו היא פתיחת נקודת משטרה באזור התחנה המרכזית בתל-אביב הסמוכה למקום הימצאותם של שוהים אלו.

הנושא הועלה גם בפגישת ראש העיר עם מר יצחק אהרונוביץ', השר לביטחון פנים ועם ניצב שחר איילון, מפקד משטרת מחוז תל-אביב במהלך ביקורם בעיר. בפגישה זו הבהירו השר ומפקד המחוז, כי בהתאם למדיניות הממשלתית אין בידי המשטרה סמכות לפנות שוהים אלו, שהינם פליטים, אלא רק במקרים של מעורבותם במעשים פלילייים.

אשר לפקחי עירייה, הודגש בעירייה, כי המצב החוקי, כיום, הוא שלפקח עירוני אין כל סמכות, ואפי' המינימלית ביותר, לעצור פליטים כאלו, ואפי' לדרוש את הזדהותם באמצעות מסמך כלשהוא, ומשום כך, הטענות של גורמים מסויימים שפקחי העירייה יעצרו את הסודנים אין חסרות כל ביסוס והן בגדר ססמא ותו לא. כך גם בכל ישוב בו טופל נושא השוהים הסודנים הוא היה רק בידי שוטרים ולא בידי פקחים עירוניים.

הנכון הוא שלפקח עירוני ישנן סמכויות בנושאי תברואה, בניה ואחרים, וזו חובתו הציבורית לפעול בתחומים אלו, אך מאידך גיסא, לבוא ולדרוש מהפקח לפעול בניגוד לחוק ובחוסר סמכויות, זו טעות ודרישה פסולה, שכן אם הפקח יטול את החוק לידיו הוא עלול גם להיתבע משפטית על כך.

נקודה נוספת שהודגשה ע"י העירייה היא שסיבה נוספת להגעתם של הסודאנים לאזור זה היא פיצול דירות לקטנות יותר והשכרתן לשוהים רבים בדירות קטנות, וכך המשכירים מקבלים שכר דירה גבוה מאשר בדירה רגילה.

בהקשר לכך, קראה העירייה לתושבים לעדכן באגף ההנדסה של העירייה או במוקד העירוני "106" על פיצול דירות, בניגוד לחוק, ונגד מפצלי הדירות תוגש תביעה משפטית להחזרת המצב לקדמותו בתוספת קנסות כספיים גבוהים במסגרת זו הקים הרב יעקב אשר, ראש העיר צוות בראשותו של הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע וראש אגף ההנדסה לטיפול בנושא ובהשתתפות הרב יהודה הבר, חבר מועצת העירייה ותושב האזור, יוע"מ והפיקוח האזורי.

יחד עם זאת הפיקוח העירוני, התברואה ורישוי העסקים של העירייה פעלו לסגירת בית העסק "אינטרנט-קפה", שבו התגודדו סודאנים רבים, בשל פעילותו בלא רישיון עסק ובניגוד לחוק.העירייה תפעל משפטית גם נגד עסקים נוספים אם ימצאו בהם שוהים הבלתי חוקיים, ואם יוברר שפעילות העסקים הינה בניגוד לחוק.