מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בליווי הסיירת הירוקה פינו פלישה בהיקף 80 דונם של קרקע חקלאית שעובדה לצורך הכנסה בלתי חוקית, בכניסה לבית שאן ליד נחל חרוד

במסגרת מבצע אכיפה משותף של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ומפקחי הסיירת הירוקה, אותרה פלישה בהיקף של כ-80 דונם לאדמות המדינה המיועדות לחקלאות. הפולש שזהותו ידועה לרשות מקרקעי ישראל ומוכר כבר מפלישה קודמת באזור אחר, זרע כ-80 דונם עיבודים עונתיים ללא היתר ובניגוד לחוק.

הפולש טען תחילה כי הוא קיבל אישור מקק"ל לעיבוד הקרקע, מכיוון ובפועל הקרקע אינה באחריות קק"ל נמצאו טענותיו חסרות שחר. הפולש שבחר לעשות דין לעצמו השתמש בקרקע הציבורית, אותה זרע ללא היתר במטרה לייצר הכנסה לכיסו תוך ביצוע הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה, השמידו את היבולים ופינו את הקרקע שהוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי. במקביל הוגשה כנגד הפולש תלונה במשטרת בית שאן. כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולש תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה וכן עבור עלות דמי השימוש בקרקע.

שי קרפ, סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "הפשע איננו משתלם. מפקחי רשות מקרקעי ישראל פרוסים ברחבי הארץ יום יום וממלאים את משימתם בשמירה על אדמות המדינה".