ח"כ זאב בילסקי פנה בפנייה מיוחדת, ערב חג השבועות, לשר הפנים אלי ישי, בבקשה לאפשר את חזרתו המיידית לארץ של דן גולדברג, השוהה בהודו יחד עם ילדיו שנולדו שם. ההערכות במערכת הפוליטית גורסות כי ישי מעכב את חזרתו של גולדברג לארץ בעיקר בשל נטיותיו המיניות של גולברג, הומוסקסואל מוצהר, והתנגדותו של ישי לזוגות חד מיניים

"ערב חג השבועות אני פונה אליך על מנת שתפעיל את סמכותך ותאפשר למר דן גולדברג לחזור לארץ ללא כל דיחוי, יחד עם שני ילדיו ולאפשר לו להמשיך את הליך בדיקת האבהות כאן בארץ." כותב בילסקי לישי "הגלות שנכפתה על דן גולדברג בהודו ללא כל עוול בכפו הינה מיותרת, אינה הומאנית ולא עומדת בשום קריטריון יהודי ואנושי. אני מצטרף לבקשתו של ראש הממשלה ופונה אליך לעשות מעשה ויפה שעה אחת קודם."