מגדל מקיימת בשבועות אלה כנסים מקצועיים לסוכני החברה, זאת לרגל הרחבת פעילות החברה בתחום הביטוח האלמנטארי. אמיר שלח, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ביטוח כללי וביטוח בריאות במגדל, סקר בפני סוכני הקבוצה את מוצרי הביטוח האלמנטארי שהשיקה מגדל ושידרגה באחרונה, מוצרים אותם הגדיר שלח כ"כבעלי פוטנציאל גבוה במיוחד לגידול במכירות" ובכלל אלו: "מגדלעל" - תוכנית ביטוח רכב חובה ומקיף לנהגים זהירים ומנוסים, "מגדל משכנתא", "מסע עולמי" - ביטוח הנסיעות החדש של מגדל ו"מגדל סולארי" - פתרונות ביטוחיים לתעשיית המערכות הסולאריות

קרא עוד...

קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה היום את דוחותיה הכספיים למחצית הראשונה של שנת 2010: הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2010 הסתכם לסך של כ- 201 מש"ח למול כ- 283 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

קרא עוד...

crisisהכשרה ביטוח מקבוצת אלעזרא מדווחת על רווח כולל של כ-32.1 מיליון ש"ח בחציון הראשון של השנה ושל כ-6.5 מיליון ש"ח ברבעון השני וגידול בפרמיות בכל מגזרי הפעילות של החברה. עופר טרמצ'י, מנכ"ל הכשרה ביטוח : "תוצאות הרבעון משקפות את האסטרטגיה העסקית, המתמקדת, בין היתר, בהרחבת הפעילות וטיובה בתמהיל עסקי רווחי יותר, וכן את מדיניות ההשקעות של החברה"

קרא עוד...

p_screen_reshefמגדל, חברת הביטוח הגדולה בישראל, משיקה "אינדקס סוכנים" באתר האינטרנט שלה. לקראת ההשקה, הפתיעו אנשי מערך השיווק של הקבוצה את בכירי הסוכנים בישראל וצילמו את חברי מועדון ה- MDRT היוקרתי עם כניסתם לאירוע שערך המועדון. כל חבר MDRT התבקש לציין גם כמה מילים על פעילותו העסקית

קרא עוד...

בשנת 2003 נחקק פרק ז'1, לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, (ביטוח) התשמ"א–1981, שבו נקבעו הוראות מיוחדות, לגבי קרנות הפנסיה הוותיקות הגירעוניות. לפי אותן הוראות, נקבע תקנון אחיד, שבין היתר קבע את שיטת עדכון הקצבאות לגמלאים. כיום, שיטת עדכון הקצבאות לפי התקנון האחיד, היא מידי שנתיים, או אם המדד עלה בלפחות 4.25% מאז עדכון הקצבאות האחרון, – לפי המוקדם מביניהם

קרא עוד...

החוק להורדת מחירי הביטוח לרוכבי רכב דו גלגלי עבר היום בוועדה שרים לענייני חקיקה, וזאת על אף התנגדות האוצר לחוק. בדיון סוער בוועדה הוסכם כי החוק יעבור בקריאה טרומית ולאחר מכן תוקם וועדה בין משרדית בראשות שר המשפטים, שתכלול גם את שר האוצר, התחבורה, התיירות, הגנת הסביבה והתשתיות, לגיבוש פתרון לבעיית תעריפי הביטוח של רוכבי האופנועים. הוועדה תגיש מסקנותיה תוך 3 חודשים

קרא עוד...

מתאגדים, המיזם החדש לקבוצות רכישה לכל מטרה (פרט לנדל"ן), יצא במיזם ישראלי חדש, ראשון מסוגו בעולם: קבוצות רכישה לרכישת ביטוח. מתאגדים מהווה בית למי שמעוניינים לרכוש מוצרים ושירותים שונים, חוץ מנדל"ן, במסגרת של קבוצות רכישה, כאשר ברור לחברי הקבוצה כי כוחם הוא בהתאגדות, אשר תאפשר להם להשיג מחירים זולים יותר מאשר המחירים שהם יקבלו באופן עצמאי. באתר האינטרנט של מתאגדים ייפתחו מעתה באופן תדיר קבוצות לרכישת מגוון סוגי הביטוחים ובהם: ביטוח פיננסי, ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות, ביטוח רכב, ביטוח חיים וריסק למשכנתא, ביטוח נכס ותכולה ועוד. היוזמה תוזיל את מחירי הביטוח מכל הסוגים לרוכשים באמצעות קבוצות רכישה עד 40%

קרא עוד...