בפסק דין שהתקבל ביום 15.07.13 בבית המשפט העליון בדבר עתירת חברת מכו-גום בע"מ ולשכת המסחר בתל אביב, נקבע כי ועדת היבוא, שבה חברים נציגי משרדי הממשלה, המייעצת לשר הכלכלה בנושאי הטלת כופר על יבוא שבוצע שלא כדין לארץ תשנה את נהליה.

עיקרי השינויים קובעים כי הועדה תפרסם את נהלי עבודתה, בניגוד לנוהל הקיים כיום; הפרוטוקולים של דיוני הועדה יימסר לבאים בפניה; המכס יודיע ליבואנים על זכותם לערור לועדה כנגד הטלת כופר כסף; וכי החלטותיה יפורסמו ברבים, תוך השמטת שמות המעורבים ושמירה על פרטיות החברות , בכדי לא לפגוע בתחרות בין היבואנים.

פסק הדין ניתן לאחר שבשנת 2011 הטיל המכס  כופר על חברת מכו-גום, יבואנית חלקי חילוף לרכב, בטענה שסימנה מוצרים "made in eu" ולא made in spain. בתגובה עתרה החברה לבג"צ בטענה שפעילות ועדת היבוא שהוקמה על פי סעיף 12 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979 אינה מתיישבת עם כללי המשפט המנהלי וכי יש לשנות את נוהלי ועדת היבוא לעתירה הצטרף איגוד לשכות המסחר, נוכח חשיבות הצורך להסדיר את פעילות ועדת היבוא.

בעתירה שהגישה מכו-גום לפני כשנתיים, באמצעות עורכי-הדין אורן גלעדי ועופר חן, נגד משרד הכלכלה, רשות המיסים ומשרד התחבורה, בקשו העותרים מבית המשפט לקבוע כי אם וככל שקיימות הנחיות פנימיות הנוגעות לעבודת הועדה – הן תפורסמנה; בין חברי הועדה ימונו גם נציגי ציבור; תעוגן הזכות של היבואנים להופיע ולטעון בפני הועדה; ינוהל פרוטוקול מלא שיימסר ליבואנים המופיעים בפני הועדה; ייאסר על מצב של ניגוד עניינים - כך שחבר ועדה לא יישב בדיון בעניין שנוגע לו; יפורסמו החלטות הועדה, תוך שמירה על הסודות המסחריים של היבואנים ותוקם ערכאת ערעור על החלטות הועדה.

כבר בתשובה לעתירה, פירסמה המדינה כי בכוונתה לפרסם הנחיות לגבי עבודת הועדה ובדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בפני השופטים  רובינשטיין, חיות ופוגלמן, הסכימה המדינה להכניס שינויים נוספים, במסגרתם יינתן העתק הפרוטוקול המנוהל על ידה למתדיינים בפניה.

בית המשפט העליון הורה לועדת היבוא לתקן את "טופס המרת הליך משפטי בכופר כסף", המחייב את היבואנים לשלם כופר עד להחלטת ועדת היבוא בענייןוקבע כי מעתה תירשם בטופס הודעה בדבר זכותו של היבואן לפנות לוועדת היבוא ולהעלות טיעוניו בנוגע לקנס המוטל.

לגבי פרסום החלטות הועדה, נקבע כי בתוך 3 חודשים תתקבל החלטה לגבי דרך הפרסום. העותרים הסכימו כי הפרסום יכול שיבוצע ללא שמות המתדיינים בועדה, על מנת שלא לפגוע בתחרות בין היבואנים.

*) בג"ץ 3037/11.  ניתן לקבל את פסק הדין

כלים

בפסק דין שהתקבל ביום 15.07.13 בבית המשפט העליון בדבר עתירת חברת מכו-גום בע"מ ולשכת המסחר בתל אביב, נקבע כי ועדת היבוא, שבה חברים נציגי משרדי הממשלה, המייעצת לשר הכלכלה בנושאי הטלת כופר על יבוא שבוצע שלא כדין לארץ תשנה את נהליה.

עיקרי השינויים קובעים כי הועדה תפרסם את נהלי עבודתה, בניגוד לנוהל הקיים כיום; הפרוטוקולים של דיוני הועדה יימסר לבאים בפניה; המכס יודיע ליבואנים על זכותם לערור לועדה כנגד הטלת כופר כסף; וכי החלטותיה יפורסמו ברבים, תוך השמטת שמות המעורבים ושמירה על פרטיות החברות , בכדי לא לפגוע בתחרות בין היבואנים.

פסק הדין ניתן לאחר שבשנת 2011 הטיל המכס  כופר על חברת מכו-גום, יבואנית חלקי חילוף לרכב, בטענה שסימנה מוצרים "made in eu" ולא made in spain. בתגובה עתרה החברה לבג"צ בטענה שפעילות ועדת היבוא שהוקמה על פי סעיף 12 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979 אינה מתיישבת עם כללי המשפט המנהלי וכי יש לשנות את נוהלי ועדת היבוא לעתירה הצטרף איגוד לשכות המסחר, נוכח חשיבות הצורך להסדיר את פעילות ועדת היבוא.

בעתירה שהגישה מכו-גום לפני כשנתיים, באמצעות עורכי-הדין אורן גלעדי ועופר חן, נגד משרד הכלכלה, רשות המיסים ומשרד התחבורה, בקשו העותרים מבית המשפט לקבוע כי אם וככל שקיימות הנחיות פנימיות הנוגעות לעבודת הועדה – הן תפורסמנה; בין חברי הועדה ימונו גם נציגי ציבור; תעוגן הזכות של היבואנים להופיע ולטעון בפני הועדה; ינוהל פרוטוקול מלא שיימסר ליבואנים המופיעים בפני הועדה; ייאסר על מצב של ניגוד עניינים - כך שחבר ועדה לא יישב בדיון בעניין שנוגע לו; יפורסמו החלטות הועדה, תוך שמירה על הסודות המסחריים של היבואנים ותוקם ערכאת ערעור על החלטות הועדה.

כבר בתשובה לעתירה, פירסמה המדינה כי בכוונתה לפרסם הנחיות לגבי עבודת הועדה ובדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בפני השופטים  רובינשטיין, חיות ופוגלמן, הסכימה המדינה להכניס שינויים נוספים, במסגרתם יינתן העתק הפרוטוקול המנוהל על ידה למתדיינים בפניה.

בית המשפט העליון הורה לועדת היבוא לתקן את "טופס המרת הליך משפטי בכופר כסף", המחייב את היבואנים לשלם כופר עד להחלטת ועדת היבוא בענייןוקבע כי מעתה תירשם בטופס הודעה בדבר זכותו של היבואן לפנות לוועדת היבוא ולהעלות טיעוניו בנוגע לקנס המוטל.

לגבי פרסום החלטות הועדה, נקבע כי בתוך 3 חודשים תתקבל החלטה לגבי דרך הפרסום. העותרים הסכימו כי הפרסום יכול שיבוצע ללא שמות המתדיינים בועדה, על מנת שלא לפגוע בתחרות בין היבואנים.

*) בג"ץ 3037/11.  ניתן לקבל את פסק הדין

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS