השר ארדן בביקור בעיר הפלסטינית החדשה רוואבי: ״יש להקפיא את עבודות הפיתוח של רוואבי עד שיינתנו פתרונות מספקים למפגעים הסביבתיים שהיא עלולה ליצור.״

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן קיים היום סיור יחד עם בכירי משרדו באתר בו מוקמת העיר הפלסטינית החדשה, רואבי, בשטחי הרשות הפלסטינית. ארדן הגיע למקום בכדי להתרשם מרמת הפיתוח ולבחון את המפגעים הסביבתיים העלולים להיווצר בעקבות הקמת העיר.

במהלך הסיור, נפגש ארדן עם מר אמר דג׳אני, נציגו של היזם אל-מסרי, והעלה בפניו את דרישות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בשפכי העיר ובפסולת שתיווצר בה.

ארדן אמר כי לזיהום אין גבולות וכי אם לא יוסדרו פתרונות קצה במהלך פיתוח העיר עלולים להיווצר מפגעים סביבתיים ובריאותיים קשים כגון : זיהום אוויר מוגבר, זיהום האקוויפר, מקורות המים ועוד.

ארדן הבהיר כי אם לא ינתנו בתוך מספר שבועות התייחסויות מספקות לדרישות אנשי המקצוע של המשרד, יפעל מול משרד הביטחון בכדי להקפיא את עבודות הפיתוח של העיר.