במסגרת תוכנית המשרד להגנת הסביבה ליירוק משרדי הממשלה: כלי הרכב החדשים שתרכוש המדינה יצטרכו לעמוד בדרישות סף של פליטות זיהום אויר

כלים
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן:"זהו צעד נוסף של אחריות סביבתית שהמדינה לוקחת על עצמה ומוכיחה מחויבות להפחתת הפגיעה בסביבה. צי רכבי המדינה מכיל מספר עצום של כלי רכב ולכן יש משמעות ציבורית וסביבתית גדולה להצטיידות ברכבים מעוטי זיהום. אפעל מול גופים ציבוריים דוגמת צה"ל ומרכז השלטון המקומי, בכדי שיטמיעו גם הם דרישות סף לפליטות במכרזיהם לרכישת כלי רכב חדשים".

המשרד להגנת הסביבה ומנהל הרכש הממשלתי גיבשו את התנאים הנדרשים להטמעת סף הפליטה המותרת מכלי רכב במכרזים לכלי הרכב החדשים אותם תרכוש המדינה מעתה. יישום ההחלטה יכנס לתוקף במכרזים הקרובים שיפרסם מנהל הרכש השנה.

עדכון הטמעת דרישות הפליטה החדשות נעשה במסגרת החלטת הממשלה בנושא זיהום אוויר מכלי רכב מאוקטובר 2007 והחלטת ממשלה ירוקה מדצמבר 2009, בהן הוטל על משרד האוצר לכלול תנאים בנושא זיהום אויר במכרזי הרכש אותם הוא מבצע. יצוין, כי בנוסף לתנאי הסף להשתתפות במכרזים, דרגת זיהום האוויר תקבע 10% מהניקוד הסופי הכולל בכל המכרזים.

על פי בדיקת אגף איכות אויר במשרד להגנת הסביבה, אחוז גבוה ממגוון הדגמים יעמוד בתנאי הסף שנקבעו לדרגות זיהום האויר.

החלטת הממשלה מגדירה שורה של יעדים כמותיים להתייעלות סביבתית, צמצום בצריכת משאבים ומעבר לשימוש במשאבים מתכלים. ההחלטה מטילה על משרדי הממשלה יעדים לשיפור ב- 3 תחומים עיקריים: הפחתה בצריכת משאבים - מים, חשמל ונייר. צמצום כמות הפסולת המיוצרת במשרד – בשלב הראשון נקבע יעד הפחתה בצריכת פחיות ובקבוקים והגברת השימוש בחומרי גלם ממוחזרים / יעילים סביבתית - לדוגמא: שימוש בנייר ממוחזר, וכוסות חד פעמיות מחומרים מתכלים .

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS