לרגל מלאת חמש שנים להחזקתו של גלעד שליט, שורת ארגוני זכויות אדם מובילים ישראליים, פלסטיניים ובינלאומיים, ביניהם האגודה לזכויות האזרח ובצלם, יצאה בהודעה משותפת התובעת ממחזיקיו של החייל לשים לאלתר קץ ליחס הלא אנושי והלא חוקי לגלעד שליט

מדובר בהודעה משותפת לארגונים שלהם קשת רחבה של עמדות על הסוגיה. חלקם קוראים לשחרורו המיידי של גלעד שליט, חלקם תומכים בעסקת שבויים וחלק מן הארגונים לא התבטאו כלל עד עתה, ולכן מייחסים הארגונים חשיבות רבה לכך שכל הקבוצות התאחדו סביב אמירה זאת.

נוסח ההודעה שיצאה בשלוש שפות, ותופץ על ידי הארגונים:

בני אדם אינם קלפי מיקוח

עם מלאת 5 שנים להחזקתו של גלעד שליט בידי חמאס, ארגונים ישראליים, פלסטיניים ובינלאומיים לזכויות האדם קובעים: על חמאס לשים לאלתר קץ ליחס הלא האנושי והלא חוקי לגלעד שליט.

חמש שנים מלאו להחזקתו של גלעד שליט בידי חמאס. מחזיקיו מסרבים לאפשר לו קשר עם בני משפחתו ולא סיפקו מידע על מצבו ועל תנאי כליאתו. הארגונים מדגישים כי התנהלות זו היא לא אנושית ומהווה הפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי.

על רשויות חמאס ברצועת עזה לשים קץ באופן מיידי ליחס האכזרי והלא אנושי כלפי גלעד שליט. עד שישוחרר, עליהן לאפשר לו קשר עם משפחתו ועם הצלב האדום הבינלאומי.

האגודה לזכויות האזרח בישראל

אמנסטי אינטרנשיונל וסניף ישראל

בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים

במקום - מתכננים למען זכויות תכנון

גישה - המרכז לשמירה על הזכות לנוע

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם

הפדרציה הבינלאומית לזכויות האדם - FIDH

המרכז הפלסטיני לזכויות האדם, עזה PCHR –

Human Rights Watch

רופאים לזכויות אדם - ישראל

שומרי משפט - רבנים למען זכויות אדם