לקראת דיון שיערך מחר (31.8.2011) בועדת החינוך בכנסת, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם קראו היום ליו"ר הועדה, חה"כ אלכס מילר, לפעול להפסקת הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד ולהחזיר את האחריות בנושא למדינה

כלים

האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם מתנגדים נחרצות להפרטה המתמשכת של שירותי בריאות התלמיד, לייבוש השירות הממשלתי ודרדורו, להיעלמות האחות מנוף בית הספר ולכינון מוקד עזרה ראשונה המופרט לחברה מסחרית.

הארגונים מעורבים בשנים האחרונות באופן ציבורי ומשפטי בנושא שירותי הבריאות לתלמיד, הן לעניין שירות הרפואה המונעת המופרט והן לעניין שירות העזרה הראשונה בבתי ספר אשר נולד מתוך הפרטה זו.

הארגונים קוראים לחברי וועדת החינוך (ובמקביל לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות):

א. לדרוש ממשרד הבריאות תכנית ברורה ומחייבת שתוצג בפני הוועדות ואשר יהיה בה לוח זמנים ברור להחזרת כל שירות הרפואה המונעת לידי משרד הבריאות בהפעלה ישירה, ולמשרד האוצר לתקצב את השירות באופן סביר.

ב. לכלול בתכנית פרמטרים שמשמעם יהיה נוכחות קבועה של אחות מקצועית בכל בית ספר.

ג. במקביל, לבטל את מוקד העזרה הראשונה המופרט. חלקו יקבל מענה בזכות נוכחות האחות וחלקו צריך לקבל מענה טוב יותר שלא במסגרת הפרטה לחברה מסחרית.

ד. לתמוך פומבית בהצעת החוק שיזם יו"ר וועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חה"כ חיים כ"ץ, לפיה תופסק הפרטת שירותי בריאות התלמיד והאחריות על הנושא תושב למדינה.

לדברי רמי אדוט, ראש תחום הזכות לבריאות באגודה לזכויות האזרח, "לכל תלמידי ישראל מגיע לקבל שירותי בריאות ראויים לשמם במסגרת בית הספר. בריאות הציבור ובמיוחד רפואה מונעת צריכים להישאר בידי המדינה, בפיקוחה ואף בהפעלתה הישירה - אין כל ערך ואין כל צורך בתחרות בשירותים אלה. הפרטת השירות פוגעת בסופו של דבר באוכלוסיות החלשות. כהורה לילד בכיתה ב' אני חווה באופן ישיר את תוצאות ההפרטה".

בעקבות החלטת בית המשפט הופסקה ההתקשרות של משרד הבריאות עם חברת נטלי, לעניין מתן שירות הרפואה המונעת. בהמשך לזאת, הודיע לאחרונה משרד הבריאות כי הוא יקבל לאחריותו ויפעיל את שירותי בריאות התלמיד באשקלון והדרום, ובמקביל המדינה תצא במכרז להפעלת השירות בשאר חלקי הארץ על ידי קבלן פרטי.

האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם רואים בכך התקדמות יחסית למצב הנוכחי, ואולם מרבית השירות כאמור עדיין נשאר מופרט ואין שום ערובה לכך שהדבר ישתנה בהמשך.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS