akunis_ofirבדיון סוער שהתקיים היום בועדת הכלכלה בנושא הרפורמה בתקשורת אמר יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ אופיר אקוניס: "צריך לפתוח את השיח הציבורי בתקשורת הישראלית. השיח הברנז'אי בשינקין פינת רוטשילד לא מייצג את מגוון הדעות בעם"

מדובר בדיון הראשון מתוך סדרת דיונים שמקיימת ועדת הכלכלה על הרפורמה בתקשורת ועסק בהצעת החוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו – מעבר מזיכיונות לרישיונות .

בפתח הישיבה אמר ח"כ אופיר אקוניס: "המטרה העיקרית של החוק הזה היא להרחיב את השיח הציבורי בישראל כך שישקף את מגון העמדות והדעות בחברה הישראלית. לצערי נוצר הרושם שהשיח התקשורתי היום מתנהל בין השמאל לשמאל הקיצוני דבר שהוא הפוך לחלוטין מעמדות הציבור. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בסרטי הקולנוע שגם ממומנים על ידי המדינה וגם מציגים אותה באור שלילי בעולם".

שר התקשורת, ח"כ משה כחלון אמר: "הרישיונות יגבירו את התחרות. הדרכים שמשרד התקשורת פועל לתקן את הכשלים היא פתח לתחרות. אנחנו רואים במשטר רישיונות פתיחת תחרות שתועיל לכולם. אני מציע לא לנסות לשפר עמדות ולקרב - זה יפגע בכולם. אין כוונה למשרד לפגוע באף אחד, חקיקה לא יכולה להיות כירורגית אלא תמיד תפגע פה ושם ואלה החיים", אמר כחלון".

"אני ממש מבקש לא לנסות לרכב על החקיקה הזאת כי בסוף אם נראה שיש פה טריקים וכל מיני פטנטים התוצאה לדעתי לא תהיה טובה לאף אחד. לי יש רק סמכות אחת: למשוך את החוק. כל היתר תעשו מה שאתם רוצים".

בדיון השתתפו: נציגי משרד האוצר, נציגי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, נציגי משרד ראש הממשלה ועוד.