"ככל שהסוגיה הפלשתינאית תתפוס את סדר היום הבינלאומי תחריף שאלת הלגיטימיות של ההתנחלויות ויורע מעמדה האסטרטגי של ישראל. ככל שתאבד הממשלה את הלגיטימיות הבינלאומית, יותר ויותר תוחל אי הלגיטימיות הזו על ישראל כמדינה." כך אומר השר לשעבר, תא"ל (מיל') ד"ר אפרים סנה

"זה הדבר שאויביה האמיתיים של ישראל רוצים יותר מכל כאשר הם יודעים שבכוח הזרוע לא יוכלו לה." אמר השר לשעבר ד"ר אפרים סנה המשמש כיום כיו"ר המרכז לדיאלוג אסטרטגי במכללה האקדמית נתניה לקראת הדיון באו"ם בהכרה במדינה פלשתינאית.

לדבריו, יש אנשים, החושבים כי האחיזה והשליטה בכל שטחה של ארץ- ישראל הוא ערך הראוי לשלם בעבורו גם את מחיר אובדן התמיכה בדעת הקהל העולמית, או כפי שזה נקרא היום הלגיטימיות הבינלאומית.

"מה שצריך לעשות בחברה דמוקרטית הוא להבהיר לציבור את המשמעות האסטרטגית של אובדן התמיכה ולהביא את שתי הברירות לכלל הכרעה בקלפי. מזה חמש עשרה שנה לא נדרש העם להכריע בין פתרון שתי המדינות לפתרון המדינה האחת." אמר סנה.

"הסכנה האסטרטגית הרובצת לפתחנו מאובדן הלגיטימיות הבינלאומית היא המחייבת לחזור ולהביא את ההחלטה אל העם." הוסיף סנה.