הדרת הנשים פועלת לטובת יאיר לפיד: מצב הרוח הציבורי מעניק לו היום 20 מנדטים. ממצאים מפתיעים עולים מסקר שערך השבוע פרופ' אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה - מהסקר עולה עוד כי הליכוד וקדימה יאבדו את מספר הקולות הגדול ביותר בתרחיש שבו יאיר לפיד ואריה דרעי מקימים רשימות חדשות לכנסת

אילו העיתונאי יאיר לפיד היה מקבל החלטה להתמודד היום בבחירות לכנסת, מפלגתו הייתה הופכת למפלגה חשובה, ואילו נערכו הבחירות היום היא הייתה עשויה להיהפך אפילו למפלגה השנייה בגודלה בכנסת, כך עולה מסקר מיוחד שערך השבוע פרופ' אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה.

המחאה החברתית שאמנם גוועה, אך עדיין מפעמת בקרב חלק נכבד מהציבור, והמחאה הגוברת נגד החרדים בציבור הישראלי, צפויים להוות משקל מכריע בבחירות הקרובות לכנסת. פרופ' אבי דגני בחן בסקר שני תרחישים: האחד - התמודדות של המפלגות הקיימות, והאחר - כניסה של שני שחקנים חדשים-ישנים לזירה הפוליטית - יאיר לפיד ואריה דרעי.

ממצאי הסקר מוכיחים כי כניסה של שני הכוחות הללו לזירה הפוליטית עשויה לטרוף את הקלפים, ולהוות בעת הזו את ה'מפלט התורן' של אחוזים גבוהים בציבור הישראלי (25%+) אשר באופן מסורתי מאוכזבים מכלל המערכת הפוליטית, מכל המפלגות והמנהיגים, וטוענים, 'אין בשביל מי להצביע'.

אלו הם קול צף מסורתי בפוליטיקה הישראלית אשר יצר מפלגות כמו 'שינוי' ו'גיל' בשעתן. מהסקר עולה כי מפלגה בראשותו של יאיר לפיד עשויה, בצרוף מתאים של נסיבות, ובמערכת הפוליטית הישראלית, שבה כוחות עולים ויורדים בתוך ימים כבוכנות, לגרוף לא פחות מ-20 מנדטים, ומפלגה בראשותו של אריה דרעי, אם לא תהיה חרדית, עשויה לזכות ב-12 מנדטים, תוך ששתיהן מותירות מאחור את מפלגת קדימה שמקבלת באותו סקר 9 מנדטים בלבד, ומפלגת העבודה שמקבלת מספר זהה של מנדטים.

"הסקר הנוכחי עומד בסימן שתי השפעות גדולות על דעת הציבור, שהתעצמו בימים האחרונים ממש", אומר פרופ' דגני. האחת חברתית, כלכלית - סוציאליסטית - ביצוע המלצות טרכטנברג - איך ומתי? הבחירות לראשות ההסתדרות, הכרזות אישים בנדון וכו', והאחרת הדרת נשים וההתפרצויות האלימות בנושא - נושא שמקבל עם כל יום נוסף ממדים עוצמתיים יותר בשל השימוש בתמונות ובסמלי השואה, ערוב הילדים במאבק, ועוד. הדבר מעצים עד מאוד את התמיכה ביאיר לפיד, שלאורך החודשים האחרונים עמדה על סביבות 15 מנדטים, ומנגד את התמיכה בדרעי שעמדה על סביבות 10 מנדטים, עד כה בסקרים".

מממצאי הסקר עולה עוד כי השפעת המפלגות החדשות על הליכוד תהיה הגדולה ביותר, והוא צפויה לאבד 13 מנדטים בעקבות מהלך שכזה.