tivonfireלצד השריפה הגדולה בכרמל, השתוללו שריפות גם בקרית טבעון. כוחות הכיבוי, בסיוע המועצה המקומית ותושבים מתנדבים הצליחו להתגבר על האש ולמנוע אסון. קיים חשד כי מדובר בהצתות

כלים

במקביל להשתוללות השריפה הגדולה בכרמל, ניצתה ביום שישי בשעה 13:15 לערך, שריפה בוואדי הסמוך לרחובות גורדון וגולומב בקרית טבעון. האש איימה להתפשט לכיוון הגן הלאומי בית-שערים והיה חשש לפגיעה גם בתושבי הרחובות הסמוכים, שפונו על-ידי המועצה לבית הספר התיכון.

פעולה מהירה של מכבי האש, בסיוע מתנדבים רבים ומטוסים, הצליחה להשתלט על האש ולכבותה כליל לאחר כ- 40 דקות. גורמי ביטחון מסרו כי ממצאים שנמצאו במקום, מלמדים על חשד להצתה.

בשעה 21:00 הוצתה שריפה נוספת בקרית טבעון, הפעם בוואדי שמתחת לרחוב שרת. תצפיתן מתנדב, הבחין באש והזעיק את הכוחות שהשתלטו על האש במהירות.

ראש המועצה – דוד אריאלי: "התגובה המהירה של המועצה ומכבי-האש, מנעה אסון. אני מבקש להודות גם לבני הנוער המתנדבים הנפלאים, למתנדבי יחידת הג'יפאים ולכל התושבים שסייעו".

אירוע זה, מצטרף לאירוע שהיה בשעות אחה"צ של יום חמישי, בו ניצתה שריפה, בארבעה מוקדים שונים, בחורש סמוך לקרית טבעון, בין היישוב נופית לכפר חילף וגם בו התגייסה מועצת טבעון לסייע לכוחות הכיבוי, כשאל המקום הגיעו ראשונים, עובדי מחלקת הפיקוח של המועצה והכוננים, בראשות ראש המועצה והקב"ט – אלי זיו ובלוויית עגלת החירום לכיבוי-אש שברשות המועצה. כמו כן הוזעקה למקום מתנדבי יחידת הג'יפאים של הקריה, שסייעו אף הם בפעולות הכיבוי ובהובלת הכבאים אל מוקדי האש.

בעקבות האירועים הנ"ל, כינס דוד אריאלי, ישיבת חירום בה השתתפו: מנהלי המועצה, המשטרה, נציגי יחידת הג'יפאים, מנהל המתנ"ס וחברי מליאה.

בעקבות הישיבה הוחלט: לתגבר את התצפיות ואת הסיורים הממונעים, בקריה ומסביב לה, לפתוח את חדר ההפעלה של המועצה ולאיישו לאורך כל שעות היממה ולפרסם הודעה הקוראת לתושבים לגלות ערנות ולדווח על כל מקרה או חשד.

בנוסף הודיע ראש המועצה, בי בכוונתו לקיים בדיקה יסודית ומהירה באשר למוכנותה של הקריה לאירועי שריפות והוא ידווח על כך בישיבת מליאת המועצה, שתתכנס ביום ראשון הקרוב.