השר בן אליעזר קורא למעסיקים שלא לפטר עובדים אשר מתקשים להגיע לעבודה בעקבות השריפה ביערות הכרמל. מינהל החירום במחוז חיפה והצפון הקים עם פרוץ השריפה חדר מצב שתפקידו לרכז את כלל פעילות המחוז תוך מתן מענים שעולים ויעלו מהרשויות המקומיות טירת כרמל , חיפה, דלית אל כרמל, עוספיה, ומוא"ז חוף הכרמל

כלים

שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר הנחה את היועץ המשפטי במשרדו עו"ד מיכאל אטלן להכין תיקון לחוק הגנה על עובדים לשם הבטחת הגנה על עובדים מפני פיטורים עקב מצבים של אסונות המוניים דוגמת השריפה המשתוללת ביערות הכרמל.

השר בן אליעזר פנה לראש הממשלה בבקשה לכלול את הנושא הזה בין ההחלטות שצפויה הממשלה לקבל הבוקר.

במקביל לפעולות של כוחות הביטחון וההצלה ועל-מנת להבטיח מענה ממשלתי מקיף ומהיר, ככל הניתן, להשבת החיים על כנם מיד עם שוך הלהבות ולשיקום התושבים והישובים, שנפגעו בשל השריפה, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בתאום עם שר הביטחון והשר לביטחון פנים, יכין הצעת חוק לתיקון את חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 על מנת שאיסור הפיטורים במצב חירום (לפי החוק להגנת על עובדים בשעת חירום) יחול, בשינויים המחוייבים ובהתאמות הנדרשות במצב בו מתקיים אירוע אסון המוני בנסיבות שיוגדרו כמצדיקות הגנה,כאמור, לרבות פנוי אוכלוסיה או מתן הוראות מחייבות.

השר בן אליעזר סבור שלא יכול להיות מצב שבו תושבים נקרעים בין הוראות של כוחות ביטחון שונים שלא להגיע לביתם לבין דרישות של מעסיקם להגיע לעבודה. גם בטרם יתוקן החוק השר קורא למעסיקים שלא לפטר עובדים אשר מתקשים להגיע לעבודה בעקבות השריפה ביערות הכרמל. משרד התמ"ת ישקול במהלך החקיקה להחיל את החוק באופן רטרואקטיבי.

יצויין כי חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, התשס"ו-2006 קובע כי בשעת התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף כהגדרתם בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 ייאסר לפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה או אי-ביצוע העבודה, מחמת הוראה שניתנה באותה שעת או באותו מצב, לפי העניין אשר בשלה נמנע מן העובד להתייצב לעבודתו או לבצעה.

עוד קובע הסעיף, כי בהתקיים התנאים הקבועים בו, ייאסר על פיטורי עובד בשל היעדרותו מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד מחמת הוראה כאמור בסעיף קטן (א), או עקב הוראה של השר האחראי שניתנה בשעת התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף אשר מכוחה מחויב העובד לשהות במוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד. מן הראוי כי הוראות כאמור יחולו גם במצב שבו הוכרז על אירוע אסון המוני. יתכן שאף נכון להחיל זאת על מצב שבו ניתנות הוראות מחייבות לתושבים, אף שלא הוכרזו הכרזות לפי דין.

סגנית שר התמ"ת אורית נוקד אמרה בישיבת הממשלה בצפון כי "האסון בכרמל המחיש שוב את הלכידות והערבות ההדדית של החברה הישראלית ברגעי משבר. מלחמה באתני הטבע היא מלחמה לכל דבר וההתמודדות איתה מחייבת את ביצועם של ההתאמות הנדרשות וההגנות בחוקי העבודה שיאפשרו תפקודו של המשק והבטחת תנאים הוגנים לעובדים".

פעילות משרד התמ"ת בעקבות שריפת הענק בכרמל: עם פרוץ השריפה הופעל במחוז חיפה והצפון חדר מצב שתפקידו לרכז את כלל פעילות המחוז תוך מתן מענים שעולים ויעלו מהרשויות המקומיות טירת כרמל , חיפה , דלית אל כרמל, עוספיה, ומוא"ז חוף הכרמל.

הממונה על מחוז חיפה והצפון אמיר אופיר מוסר כי חדר המצב מאוייש ע"י נציגי היחידות הרלוונטיות בראשות סגן מנהל המחוז:כ"א בשע"ח, מל"ח (מזון – משכ"ל), יחסי עבודה, מעונות היום ותעשייה.

כמו כן, המחוז פועל מיום ו' במתכונת חירום מצומצמת כולל סיור בחלק מהישובים שנפגעו, פגישה עם ראשי רשויות בתיאום עם רח"ל ומינהל החירום במשרד התמ"ת. ניתן מענה ראשוני בנושא הפעלת מעונות יום חלופיים כולל גיוס תרומת צעצועים ומשחקים לפעוטונים.

ריאד אברהים, ראש מינהל החירום במשרד התמ"ת מסר כי במהלך האירועים, המשרד היה ערוך לכל תרחיש אפשרי מבחינת התחומים שהמשרד מופקד עליהם , לרבות גיוס כח אדם מקצועי בשעת חירום.

חדר המצב שמספרו: 04-8631090/91 יפעל עפ"י הצורך ועד להודעה חדשה מידי יום החל השעה 08:00 ועד 17:00 .

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

עדכונים אחרונים

אוג 21, 2019

איך להיות כוכבת ברשת? המדריך המלא

מאמרים - חברתי
יול 21, 2019

פעילותו החברתית של מתן דהן

מתגייסים למען הקהילה
יול 16, 2019

להיות מוכנים מראש - צוואות וירושות

מאמרים - חברתי
יול 15, 2019

דרכו של ברוך עטאלי

זכויות האדם