באירוע חגיגי שהתקיים במשרדי המועצה לא"י יפה בתל-אביב, חתמו נציגי כחמישים רשויות מקומיות על אמנת "תג הסביבה". "תג הסביבה" היא תכנית ייעודית אותה פיתחו במשותף מרכז השלטון המקומי והמשרד להגנת הסביבה, עבור רשויות מקומיות בינוניות וקטנות, מתוך מטרה להביאן לייעול משקי החשמל והאנרגיה, המים והביוב, הפסולת והמחזור

כלים
התכנית תספק לאנשי המקצוע ברשויות, מודל ממוחשב שיאפשר קבלת תמונת מצב אודות צריכת המשאבים ע"י הרשות, הדרכה, וכלים ניהוליים נוספים שבעזרתם יוכלו מקבלי ההחלטות ברשות, לגבש תכנית פעולה ארוכת טווח להתייעלות סביבתית ולחיסכון במשאבים.

באמנה עליה חתמו ראשי ונציגי הרשויות, נאמר בין היתר: "הרשות המקומית היא שחקנית מפתח בתהליכים של שינוי אורח החיים, הצרכנות ודפוסי הפיתוח ותחזוקת המרחב. אנו רואים לנכון להוביל ברשות, פעולות לצמצום צריכת המשאבים ולהוות דוגמא לתושבים ולעסקים. בחתימה על אמנה זו, אנו מתחייבים לבצע את מטרות התכנית: התייעלות כלכלית וסביבתית והעלאת היבט הקיימות לסדר היום בישוב, למעננו ולמען הדורות הבאים".

לשם השגת המטרות הנ"ל. התחייבו חותמי האמנה: לכנס ועדת היגוי יישובית בנושא, לאשר תקציבים לביצוע סקר מצאי וסקרי צריכת משאבים, לפתח תכנית פעולה, ועוד.

את הטקס כיבדו בנוכחותם ונשאו דברים: שלמה בוחבוט - יו"ר מרכז השלטון המקומי, עו"ד גיל ליבנה - יו"ר הועדה לאיכות הסביבה במרכז השלטון המקומי, ח"כ זאב בילסקי – יו"ר השדולה המוניציפאלית בכנסת, והשר להגנת הסביבה – גלעד ארדן. כמו כן, הוצגה התכנית ע"י ד"ר רינה דגני, מנכ"לית גיאוקרטוגרפיה וניתנה סקירה בנושא: חדשנות ופיתוח לקידום הקיימות המקומית – ע"י אדריכל דוד עזריאלי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS