eilat_smallכ-1,000 כלי תחבורה: מכוניות פרטיות, משאיות, אוטובוסים וכלים כבדים, יצאו הבוקר מאזור התעשייה שחורת, צפונית למחסום הכניסה לעיר וגרמו לפקק ענק בכניסה לעיר אילת. בהפגנה השתתפו תושבי העיר לצד נופשים ואורחים שבאו גם הם להביע סולידריות עם תושבי העיר ולזעוק נגד "המחדל המתמשך של ממשלת ישראל, המהווה לא רק בעיה מקומית אלא בעיה לאומית כוללת הגוררת השלכות הרסניות על עתיד מדינת ישראל כמדינה יהודית ריבונית" כהגדרתם

כלים

כוח משטרה מתוגבר בפיקוד מפקד משטרת המרחב – נצ"מ "משה כהן">משה כהן , ליווה את השיירה ורחבת הדואר המרכזי שם התרכזו המפגינים, תוגברה בכוחות פרשים ויסמ"ג.

ראש העירייה -מאיר יצחק הלוי, שנשא דברים מול אלפי התושבים, פנה בתחינה לראש הממשלה: "קצה נפשנו באוזלת היד. עצרו את ההסתננות הבלתי מבוקרת לגבולות מדינת ישראל". "קולנו כקול קורא במדבר" ציין ראש העירייה והוסיף: "אם הממשלה לא תשים גבול להסתננות נעשה זאת בעצמנו". באותה נשימה הבהיר ראש העירייה "נפעל בנחישות ובחמלה".

ההפגנה היא צעד נוסף של ראש העירייה במלחמתו בתופעת ההסתננות. בשבועות האחרונים פנה יצחק הלוי למעסיקים ומשכירי דירות באילת, בבקשה שלא לאפשר למסתננים הבלתי חוקיים לעבוד ולהתגורר באילת והורה לקבלני המשנה של העירייה לחדול מלהעסיקם.

מדי יום חוצים את גבול-ישראל מצריים עשרות מסתננים המתחזים לפליטי מלחמה מדארפור. כיום שוהים באילת למעלה מ-7,000 מסתננים המהווים למעלה מ-10% מאוכלוסיית העיר. גורמים ממשלתיים בישראל מעריכים כי כ-2 מיליון מסתננים עתידים להיכנס לישראל בחודשים הקרובים.