ח"כ אריה אלדד: "שר הביטחון שהודה ללוחמי השייטת צריך היה להשתמש במלת נימוס אחרת: סליחה.סליחה על ששלח אותם ואת ישראל למלכודת "ארגוני שלום" רצחניים עם רובי צבע. שר הביטחון המעוטר ביותר בתולדות ישראל יכול להוסיף לחזהו עוד עיטור של אומץ לב ציבורי אם יקבל עליו אחריות לנזק שניגרם לישראל ויתפטר. כך יעשה שירות חשוב למדינה."

בנוסף, פנה ח"כ אריה אלדד ליו"ר ועדת הכנסת בבקשה להקים ועדה משותפת לדיון בשאלת השמדת העם הארמני בטורקיה. בפנייתו כתב ח"כ אלדד: "ב28/4/10 קיבלה מליאת הכנסת (כמו בשנה שקדמה לה) החלטה לקיים דיון בוועדה בשאלת השמדת העם הארמני בטורקיה בתחילת המאה העשרים. למטב ידיעתי ועדת החוץ והביטחון לא קיימה דיון כזה. ב10 במאי השנה קיימת דיון בוועדה, והסיכום היה שתנסה, לאחר שתבוא בדברים עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון וועדת החינוך – להקים ועדה משותפת. אודה לך אם תביא העניין להצבעה בועדת הכנסת כדי ששוב לא נמצא דוחפים את הנושא למקפיא."