MG_2484סגן יושב-ראש הכנסת ח"כ מגלי והבה במסגרת הצעת אי האמון בממשלה שהציג במליאת הכנסת הערב: "אם את השעות היקרות שמבזבז ראש הממשלה על חלוקת תפקידים למקורביו היה משקיע בסיוע לחלשים ודואג לשינוי סדר העדיפויות בתקציב המדינה אולי היה מושיע את המשק והשכבות החלשות"

בדיון בהצעת אי אמון שהגיש ח"כ והבה כנגד הממשלה בשם סיעת קדימה שהתקיים היום (1.11.2010), התייחס סגן יו"ר הכנסת ח"כ והבה לתקציב המדינה ולמדיניות הרווחה של ממשלת נתניהו: " מענקי האיזון לרשויות המקומיות קוצצו ב52%, הכיצד יעמדו ראשי הרשויות בגזירות אלו כאשר הם ממילא על סף קריסה והם לא בסדר עדיפויות הממשלה? המדינה מתעשרת והעם נשאר עני", אמר והוסיף כי "מי שעבר על התקציב גילה שאין בשורה וכי אין השקעה ברווחה ובשכבות החלשות. מתוך 750,000 עובדים בסקטור הציבורי, שליש מהם משתכר בפחות מהמינימום, ו45% משתכר פחות מהממוצע במשק על כן לא אתפלא אם אכן ישבות המשק כאשר ההסתדרות מצפה לתוספת שכר של 10.5% לשלוש שנים ושר האוצר מציע מחצית אחוז וחצי"

ח"כ והבה ציין כי מדובר בתקציב של 556 מיליארד ₪ אשר נועד לשנתיים הקרובות ויתכן ועד סוף הקדנציה: "בוועדת הכספים, שאני חבר בה, טוענים חברי הסיעות השונות וביניהם כאלו המייצגים שכבות חלשות כגון: ש"ס, הליכוד ומפלגת העבודה, כי יש לפעול כנגד התקציב השערורייתי והאנטי חברתי, ואילו במליאה מצביעים עם הממשלה". בהתייחסו למגזר טען ח"כ והבה כי "ככל הנראה לדרוזים ולצ'רקסים אין בעיות מאחר ובאופן עובדתי הממשלה לא הוקצתה להם כספים במסגרת התקציב שעבר בקריאה ראשונה".

ח"כ והבה סיים בפניה לחברי המליאה וטען לקיפאון במשא ומתן המדיני וחוסר רגישות חברתית: "ראש הממשלה מתעסק בזוטות. את השעות היקרות שמבזבז ראש הממשלה על חלוקת תפקידים לאנשי מפלגתו ניתן היה ליעל לטובת תקציב יותר חברתי ולשיחות שלום עם שכנינו ".