בתגובה לפירסומים לפיהם שר הפנים אלי ישי מבקש להפסיק את השימוש בשירותי התשלומים של משרד הפנים לצורך מסחר אלקטרוני בשבת, שוחח השר מיכאל איתן, המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור, עם שר הפנים וסיכם עימו כי תתקיים פגישה עם שרי ש"ס בנושא שירותי הממשלה באינטרנט בשבתות ובחגים

כמוכן ביקש השר איתן כי בינתיים לא תתקיימנה פעולות חד צדדיות בנושא. השר איתן אמר כי: "אני מאמין כי בעזרת הטכנולוגיה נוכל לספק פתרון מוסכם שיאזן בין הערך החוקתי של מדינה יהודית המחייב את הממשלה לשמור על השבת ובין זכותם הדמוקרטית של אזרחים לקבל שירותי ממשלה בזמנים הנוחים להם".