מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו השבוע מסיגי גבול, שניסו להשתלט על הקרקע באיקרית

כלים

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה באיקרית שבגליל הסתיים בפינוי פלישה חוזרת לאדמות המדינה. מסיגי הגבול פונו לאחר שהציבו על הקרקע ציוד ונטעו עליה עצים - ללא אישור ובניגוד לחוק. מדובר בפלישה חוזרת, השביעית במספר, של הפולשים שטענותיהם נדחו בבית המשפט.

מסיגי הגבול השתמשו בקרקע הציבורית, בשטח של 1500 מ"ר, בו הציבו כיסאות, ספות וציוד לשהייה ארוכת טווח במקום. בנוסף נטעו הפולשים עצי פרי בקרקע, בניסיון לייצר חזקה ותוך כדי הפרת החוק, הקובע עונשים של עד שנתיים מאסר בפועל על עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגיעו למקום בשעות הבוקר במטרה לבצע פינוי לפי חוק המקרקעין, והחליטו להיענות לבקשת הפולשים לאפשר להם להתפנות בעצמם עד שעות הצהריים. מאחר והפולשים לא השלימו את הפינוי ופינו בעצמם רק חלק מהציוד והשתילים, פינו המפקחים את שאר הציוד שנשאר במקום והחזירו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

שי קרפ סגן מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מפקחי רשות מקרקעי ישראל פועלים ויפעלו למלא את תפקידם בשמירה על אדמות המדינה, לפי הוראות החוק ובתי המשפט".