מפקחי מינהל מקרקעי ישראל פעלו היום שוב באיזור חוף המגדלור באילת, בו קיימת מגמה פלילית של פלישה לאדמות מדינה. המפקחים פינו אמש שלוש פלישות לאדמות מדינה במסגרתן סולקו שלושה קראוונים שהוצבו בנקודות שונות במתחם החוף, בשטחים המיועדים לשמש לחניון ציבורי. רק בשבוע שעבר פינה מינהל מקרקעי ישראל פולש אחר שהשתלט על קרקע במתחם חוף המגדלור. במינהל מתכוונים להחמיר את האכיפה כנגד פלישות לאדמות מדינה באיזור חוף הים של אילת

כלים

מפקחי מינהל מקרקעי ישראל פינו היום, במסגרת מבצע אכיפה מרוכז, שלוש פלישות שונות לאדמות מדינה באיזור חוף המגדלור באילת, איזור המתאפיין לאחרונה בשיעור גבוה של פלישות לאדמות מדינה. הפולשים, תושבי אילת, נוהגים להציב קראוונים בלתי חוקיים על שטחים בבעלות המדינה לאורך החוף, שטחים המיועדים לשמש כחניון ציבורי.

בכל אחד מהמקרים, בנקודות שונות לאורך קו החוף, פינו מפקחי המינהל את הקראוונים שהציבו הפולשים על אדמות המדינה, פינו את הקרקעות מהציוד והפסולת שהותירו הפולשים, והחזירו אותן לחזקת הציבור.

במסגרת עליית המדרגה באכיפה של מינהל מקרקעי ישראל באיזור חוף המגדלור, הציבו המפקחים גם סלעים ומכשולים שנועדו למנוע הכנסת קראוונים לאדמות המדינה, ובמקביל פתחו מחדש את הגישה לערוץ נחל צלפחת, ואיפשרו את גישת המטיילים בתוואי המסומן במפת סימון השבילים.

כזכור, בשבוע שעבר פינה המינהל פולש נוסף שהשתלט לאחרונה על מגרש בבעלות המדינה, המיועד לשמש כחניון ציבורי באזור חוף המגדלור באילת. הפולש הציב במגרש סככה, קרוואן וציוד נוסף, והשתמש בו לצרכיו. מפקחי המינהל פינו את הפולש ואת חפציו מן המגרש ובכך החזירו אותו לרשות הציבור.

במינהל מקרקעי ישראל מתכננים בתקופה הקרובה פעולות אכיפה נוספות באיזור חופי הים של אילת. ממונה הפיקוח במחוז דרום במינהל מקרקעי ישראל, שלמה ציזר, אומר כי: "פלישה לאדמות מדינה היא עבירה חמורה שדינה עד שנה מאסר בפועל. מינהל מקרקעי ישראל ימשיך באכיפה הבלתי מתפשרת כנגד תפיסת קרקעות הציבור בניגוד לחוק, בנחישות ובעקביות."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS