מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ומפקחי הסיירת הירוקה בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו השבוע מסיגי גבול, שב"חים, שניסו להשתלט על שטח בבעלות באיזור קיבוץ הראל הסמוך לירושלים, והקימו עליו מחנה לינה בלתי חוקי. הפינוי בוצע תוך שימוש בכוח סביר.

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל באיזור קיבוץ הראל הסמוך לירושלים הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה של שוהים בלתי חוקיים בישראל, שהקימו מחנה שהייה בלתי חוקי על אדמות המדינה, ללא היתר ובניגוד לחוק ובכך פלשו לקרקעות המדינה.

מסיגי הגבול השתמשו בקרקע הציבורית, המשמשת כיער פארק קיים על פי תמ"א 22 והקימו מחנה בלתי חוקי למטרת לינה, ללא היתר ובניגוד לחוק.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגד השב"חים תלונה במשטרה, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל, ופינו את הפולשים באמצעות הפעלת כוח סביר, בליווי המשטרה. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל פועלים בנחישות יום יום לפינוי פולשים לאדמות מדינה הגוזלים מהציבור את קרקעותיו. התופעה חמורה שבעתיים כשמדובר במחנה של שוהים בלתי חוקים, שגם נכנסו למדינה בניגוד לחוק וגם חמסו לשימושם קרקע ציבורית בניגוד לחוק. גזילת קרקעות ציבוריות היא תופעה פלילית שיש להלחם בה בכל אמצעי לגיטימי וחוקי שנמצא ברשותנו."