ח"כ אחמד טיבי עתר לבג"ץ נגד פסילת הצעתו לתיקון חוק הנכבה ע"י נשיאות הכנסת. עדאלה: "החלטת הכנסת מהווה חריגה קיצונית מסמכות ופוגעת בשוויון ובזכות לכבוד"

ארגון עדאלה עתר אמש לבג"ץ בשמו של ח"כ ד"ר אחמד טיבי, נגד החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר את הנחתה על שולחן הכנסת של הצעת החוק מטעמו לתיקון חוק הנכבה שאושר בכנסת במרץ.

הצעת החוק של ח"כ טיבי נפסלה בטענה כי היא שוללת את הגדרת מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. בהצעת החוק ביקש ח"כ טיבי לתקן את חוק הנכבה כך ששר האוצר יהיה רשאי להפחית העברות מתקציב המדינה לגוף מתוקצב שהוציא הוצאה שהיא במהותה "הכחשה פומבית של יום הנכבה כאירוע היסטורי, אמיתי ומכונן של אסון העם הפלסטיני, לרבות המיעוט הערבי במדינת ישראל". את העתירה הגיש עו"ד חסן ג'בארין מנכ"ל ארגון עדאלה.

בעתירה צוין כי המטרה בהעלאת הצעת החוק היא לקיים דיון אודות הנכבה והנרטיב הפלסטיני בכנסת ובמטרה לשכנע ולו חלק קטן ביותר מהרוב בכנסת כי חוק "הנכבה" גורם עוול למיעוט הפלסטיני בישראל וכי התכחשות להיסטוריה של האזרחים הערבים אינה מתיישבת עם עקרון האזרחות השווה.

עוד נטען כי הדיון אודות ההיסטוריה של האזרחים הערבים בישראל הוא לגיטימי ביותר וכי דווקא ההתכחשות לקיום דיונים מסוג זה היא כשלעצמה שוללת את מעמדם השוויוני של האזרחים הערבים ופוגעת בזכותם לכבוד.

הסירוב להניח על שולחן הכנסת את הצעה לתיקון חוק הנכבה הוא המקרה הראשון בהיסטוריה של הכנסת בו נפסלת הצעת חוק של חבר כנסת ערבי בהסתמך על סעיף 134(ג) לתקנון הכנסת המתיר לנשיאות לפסול מראש הצעת חוק בהיותה שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי.

בעתירה צוין כי "זהו סעיף בעייתי ביותר בהיותו פוגע בזכויות יסוד ובעיקר בזכות לשוויון ובחופש הביטוי הפרלמנטארי", עוד נטען כי "אכן, חה"כ אחמד טיבי מתנגד להגדרת המדינה כיהודית והוא דוגל במדינת 'כל לאומיה' ועל כך הוא הצהיר בפני בית משפט נכבד זה בעניין אחר, אך הצעת החוק הנדונה אינה עוסקת בנושא זה. היא עוסקת בנרטיב ההיסטורי של המיעוט הערבי בישראל. נרטיב היסטורי לחוד ואופייה החוקתי של המדינה לחוד". לפיכך, ההחלטה לפסול את הצעת החוק הינה חריגה קיצונית מסמכותה של נשיאות הכנסת.

עו"ד חסן ג'בארין ציין כי החלטת הנשיאות פוגעת קשות בזכויות המיעוט בפרלמנט, בחופש הביטוי הפרלמנטרי ובשוויון בין חברי הכנסת. "הדיון אודות הנכבה כבר התקיים בחוק 'הנכבה', ובדיון זה היו מי שבעד ומי שנגד ולא נטען אז שעצם העלאת הנושא במליאה מעורר בעיות כלשהן האוסרות את עצם קיומו של הדיון הפרלמטארי. ח"כ טיבי מבקש לאתגר את חוק 'הנכבה' בעניין פיסקה אחת שהוא מתייחס אליה כפיסקה גזענית. ההחלטה המונעת ממנו להעלות את הצעתו על שולחן הכנסת בנושא שהקואליציה עצמה עוררה, הביאה והציגה וקיימה דיון אודותיו בפני הוועדות והמליאה, הינה החלטה מפלה ונגועה במניעים ובשיקולים זרים".

עם הגשת העתירה ציין ח"כ אחמד טיבי "אני מודע שאין סיכוי כלשהו שהצעת החוק מטעמי תאושר בכנסת אם תובא להצבעה בפני המליאה, אך כחלק מחובתי כנבחר ציבור היא להעלות תמיד את נושא הנכבה והנרטיב ההיסטורי של נבחריי. וזאת, כי אתגור השיח הדומיננטי של הרוב בישראל גם כשרוב זה מתכחש היום לנרטיב של הנכבה, הוא תנאי הכרחי בתהליך ההיסטורי השואף הן לקידום הכרה רשמית בעתיד בנרטיב זה והן למען קידום פיוס היסטורי בין שני העמים".

עוד הוסיף ח"כ טיבי כי "עמים ילידים רבים בעולם התייחסו להליך הקמת המדינות החדשות כהליך שגרם להם עוול היסטורי, כאסון היסטורי אך מאבקם העיקש והמתמיד הביא לאחר תקופה כה ארוכה בהכרה בעוול שנגרם להם דבר שהיווה בסיס לפיוס היסטורי. ארה"ב, ניוזילנד, אוסטרליה ודרום אפריקה הן דוגמאות מובהקות לתהליכים אלה".