מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה – העונש על השלכת פסולת בניין ממשאית באתרים פירטים – החרמת המשאית

כלים

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: " השלכת פסולת בניין הפכה לצערי ל'מכת מדינה'. החוק החדש ימנע מקרים חוזרים ונשנים של עבריינים שמשתמשים בשטחים הפתוחים של כולנו כפח זבל פרטי כדי לחסוך לעצמם כסף.הקלות הבלתי נסבלת בה עבריינים פורקים פסולת איפה שנח להם מחייבת נקיטת אמצעים מרתיעים."

מליאת הכנסת אישרה היום (ב) תיקון לחוק שמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה. החוק החדש נועד להפחית את תופעת השלכת פסולת הבניין. החוק החדש קובע בין היתר, כי יוחמר העונש בגין השלכת פסולת בניין, וכי בית המשפט אף יחויב לחלט את רכבו של מי שהורשע בעבירה זו בפעם השנייה בתוך חמש שנים. התיקון לחוק משקף את עמדת השר להגנת הסביבה, ארדן, כי בהחמרת הענישה יש כדי לבטא עמדה ערכית של המשרד לפיה עבירות של השלכת פסולת בניין הן עבירות חמורות.

השר ארדן הוסיף :"החוק החדש יגביר משמעותית את ההרתעה ויעניק לגורמי האכיפה כלי ענישה הכרחי לצמצום התופעה. רק חשש מפגיעה כלכלית קשה ומעונש מאסר צפוי ירתיעו מביצוע העבירה".

עיקרי החוק: החמרת ענישה - כיום העונש על השלכת פסולת בנין וגרוטאות הוא שנה מאסר או קנס בסך 202,000 ₪. במקרה שתאגיד ביצע את העבירה, כפל קנס בסך 404,000 ₪. החוק החדש מחמיר את העונש אשר יוטל על מבצע עבירה כך שעונשו יהא מאסר שלוש שנים או קנס בסך 404,000 ₪, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד הקנס יעמוד על 808,000 ₪.

בנוסף, מוצע להחמיר את עונשו של מי שמשליך פסולת (שאינה פסולת בניין, גרוטות, פסדים, וכדומה) כך שבמקום קנס של 75,300 ₪ (וסכום כפול אם העבירה נעברה על ידי תאגיד), דינו יהיה – מאסר שנה או קנס של 226,000 ₪ (וסכום כפול אם העבירה נעברה על ידי תאגיד).

חילוט – לפי החוק החדש, אדם שהורשע בעבירת השלכת פסולת בנין, גרוטאות, גרוטות רכב, פסדים או צמיגים בניגוד לחוק, יהיה רשאי בית המשפט להורות, נוסף על כל עונש אחר, על חילוט כלי הרכב ששימש לביצוע העבירה. הכוונה היא שהרכב ששימש לשם ביצוע עבירת ההשלכה, יעבור לבעלות המשרד להגנת הסביבה.

במקרה בו מדובר בהרשעה שנייה או יותר תוך חמש השנים, יחויב בית המשפט להורות על חילוט כלי הרכב אלא אם מצא בית המשפט סיבות מיוחדות שלא לעשות כן.

הוראות הפסקה ומניעה - החוק הקיים מעניק את הסמכות להורות על ניקוי שטח, לאחר שנוצר בו מפגע של פסולת. התיקון לחוק מעניק את הסמכות להורות הוראות אשר יפסיקו או ימנעו מבעוד מועד את יצירת המפגע. הסעיף נועד לאפשר למשרד להגנת הסביבה להתמודד עם אתרי פסולת פיראטיים עוד בטרם היווצרותם, או בשלבים המוקדמים של היווצרותם.

בעיית השלכתה של פסולת בניין הנה בעיה רחבת היקף, היוצרת את אחד המפגעים החמורים והבולטים ביותר להם אנו חשופים. ערוצי נחלים וצידי דרכים בכל רחבי הארץ, מלאים בערמות של פסולת בניין המפונות שלא כחוק על ידי קבלנים ומובילים שונים. מדי שנה נוצרים בישראל 7.5 מיליון טון של פסולת בניין. לפי הנתונים הקיימים משנת 2008 רק 2.5 מיליון טון פסולת בניין פונו אל אתרי סילוק פסולת המיועדים לכך. המשמעות היא כי מדי שנה חמישה מיליון טון של פסולת בניין פזורים ברחבי ארצנו, ויוצרים מפגע סביבתי חמור. הפגיעה הסביבתית מתבטאת הן ביצירת מפגע חזותי חמור, והן בזיהום קרקעות ומי תהום הנוצר כתוצאה מכך שמי גשמים שוטפים את החומרים הכימיים הנמצאים בפסולת בניין, וגורמים לחלחול חומרים אלה אל מי התהום.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS