ועדת התכנון המחוזית דרום אישרה את תכנית רשות מקרקעי ישראל לחווה תיירותית חקלאית בנגב, אחת מתוך שלושים חוות בדרך היין בנגב המיועדת למטרות חקלאות וכוללת מיזמי תיירות פנאי ונופש. מיקום החווה הוא מערבית לצומת הרוחות בתחום מ.מ מצפה רמון.

כלים

חוות דרך היין ממוקמות במרחב רמת נגב, ירוחם ומצפה רמון לאורך כביש 40 מצומת טללים מוא"ז רמת נגב וירוחם בצפון דרך אזור שדה בוקר רמת עובדה ובואכה מ.מ מצפה רמון.

לחוות דרך היין הוכנה תכנית מתאר מחוזית על ידי רשות מקרקעי ישראל "דרך היין ברמת נגב" המכשירה תשתיות סטטוטוריות לפרויקט משולב נופי, תיירותי וחקלאי המלווה את הדרכים העיקריות באזור.

דרך היין ברמת נגב עתידה לכלות את המרכיבים הבאים:

1.אתרי טבע פנאי נופש, חניונים תצפיות פינות צל אתרים ארכאולוגיים.

2.אתרים של חוות חקלאיות (כגון תכנית זו של חווה 13) בדגש תיירותי.

3.שרותי דרך ומידע.

שטח החווה שאושרה היום הוא כ- 100 ד' וכולל "קומפלקס" של שטח לתיירות חקלאות ומבני משק.

בחווה ניתן יהיה להקים ר 2 יח"ד מגורים (אחת מגורי עובדים) ו- 6 צימרים בתחום מגרש התיירות.

כאמור התכנית אושרה היום למתן תוקף ויהיה ניתן לשווקה לשווקה בתאום עם המועצה המקומית

כאמור מדובר על חווה ראשונה מתוך שלושים שאושרה בועדות התכנון במתווה החדש שמאפשר גם להקים מבני מגורים ומבנים תיירותיים בחווה. עד כה אושרה רק חקלאות בחוות.

קידמו את התכנון חגי סלע מתכנן מרחב עסקי דרום בלווי חב' תיק פרוייקטים ומועצה מקומית מצפה רמון .

רשות מקרקעי ישראל החלה להכין תכניות מפורטות ל- 30 החוות בהתאם לתכנית המחוזית