שר הביטחון, אהוד ברק, בפגישה הבוקר עם מנהיגי המחאה וצוות המומחים, הודיע על תמיכתו בהגדלת תקציב המדינה. מנהיגי המחאה פרשו בפני השר את אירועי שלושת החודשים האחרונים והעלו בפניו את הבעיות החברתיות שעלו מהעם במהלך המחאה החברתית

במהלך הפגישה התעורר דיון ער בסוגיות בוערות בכלכלה הישראלית. ברק העלה את החשש שהעלאת מס החברות יביא לבריחתן של חברות לחו"ל ואילו מנהיגי המחאה טענו שעל המדינה לעודד את בעלי ההון במדינה, הנוהגים כפילנטרופים ומממנים מוסדות ספציפיים, לשלם מיסים גבוהים יותר למדינה ובכך לתת למדינה להנהיג מדיניות צודקת. הדבר ממשיך את תפיסתם של צדק במקום צדקה.

צוות המומחים בראשות הפרופ' יוסי יונה , הפרופ' יוסי זעירא והפרופ' אביה ספיבק העבירו את מסקנותיהם לפתרון הבעיות החברתיות כלכליות ושר הביטחון הבטיח לעיין וללמוד אותם ואף הוסכם שהמגעים בין הצדדים יימשכו.