כלים

 עמותת 'אדם טבע ודין' פנתה אתמול  למשרד להגנת הסביבה בדרישה שזה יספק הסברים בעניין פעילות לא חוקית בצפון הנגב של אתרי קומפוסט לא מורשים, רפתות ולולים.  "ברחבי הנגב הצפוני פועלים לפחות ארבעה אתרי קומפוסט בלתי מוסדרים ואילו שמותיהם: "קומפוסט שילוני" במושב כפר וורבורג, אתר "רותם ומאור" במושב אוהד, אתר "קומפוסט בס" במושב שובה וכן אתר קומפוסט במושב מבטחים. אתרים אילו קולטים פסולת רפתות ולולים ומעבדים אותה לכדי קומפוסט באופן שאינו עומד בתקנים בהם מחויבים אתרי קומפוסט מורשים" נכתב במכתב עליו חתומה עו"ד שלי לב. "נוסף על האתרים המתוארים לעיל, רפתות באזור נמנעות מסילוק זבל פרות ומעבדות את הפסולת באופן מקומי ובלתי מוסדר"

ריבוי אתרי הקומפוסט הבלתי מוסדרים באזור הנגב הצפוני מהווה מפגע רחב מימדים, אשר לו השלכות על איכות חייהם של תושבים רבים באזור. סעיף 3 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961 אוסר על גרימת ריח בלתי סביר אשר מפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום. 

הרקע להתערבותה של עמותת 'עמותת אדם טבע ודין' בנעשה בתחום היא פעילות רחבה של אתרים לא מורשים הפועלים ללא רישיון עסק, אינם ממלאים את הוראות המשרד להגנת הסביבה ומזהמים את הסביבה. פעילים סביבתיים שפנו לראשי המועצות באזור שבתחומן אתרי קומפוסט פיראטיים גלגלו מעליהם את האחריות.

כך לדוגמא, ראש המועצה האזורית שדות נגב, שבתחומה נמצא האתר 'קומפוסט בס' מסר באמצעות דוברת המועצה כי "אין בסמכותי לעשות דבר בעניין" וזאת למרות שלכל הגורמים הרלוונטיים ידועה העובדה כי האתר פועל ללא רישיון עסק, מזהם את הסביבה וגורם למפגעי ריח קשים באזור כולו.

פניית אדם טבע ודין מהווה תחילתו של מהלך לסילוק המפגעים הסביבתיים הקשים. ח"כ יואל חסון הגיש שאילתה בעניין לשר להגנת הסביבה עליה יידרש השר גלעד ארדן להשיב תוך 30 יום.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS