תוצאות מדד השלום החודשי של אוניברסיטת תל אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה: לא היה צריך לחתום על הסכם עם טורקיה ללא החזרת מנגיסטו וגופות החיילים; רוב הישראלים בעד משאל עם על הסדר מדיני; קרוב למחצית מתנגדים להשתתפות אזרחי ישראל הערבים במשאל כזה

מדד השלום החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל-אביב המפורסם היום (ג'), מצא כי רוב הישראלים סבורים שלא היה רצוי לחתום על הסכם עם טורקיה ללא הסדר על החזרת השבוי אברה מנגיסטו וגופות החיילים. עוד עולה, כי רוב הישראלים תומכים בעריכת משאל עם על הסכם מדיני וכי עם הכניסה לשנה החמישים מאז מלחמת ששת הימים, הציבור חצוי בנוגע להשלכותיה על מצבה הביטחוני והמדיני של ישראל.

להלן עיקר ממצאי המדד:

מארס טורקי- רוב הנסקרים (44%) סבורים, כי טורקיה וישראל הרוויחו מהסכם הפיוס באופן שווה, בעוד ש-34% סבורים שהטורקים הרוויחו יותר ו-12.5% סבורים שישראל הרוויחה ממנו יותר. 48% טענו כי הם מסכימים עם עמדת משפחות שאול, גולדין ומנגיסטו כי היה צורך לעכב את הסכם הפיוס עם טורקיה עד שיוחזרו גופות החיילים וישחורר אברה מנגיסטו, לעומת 39.5% שסבורים כי האינטרס האסטרטגי של ישראל חשוב יותר.

ברקזיט מהשטחים? 61.5% מהנסקרים, סבורים כי במקרה שממשלת ישראל תגיע לטיוטת הסכם שלום עם הפלסטינים, רצוי להביאו למשאל עם לעומת 30% שסבורים הפוך. במידה והיה נערך משאל, 49% מהציבור היו מצביעים בעד הסדר שכולל יציאה מיהודה ושומרון (פרט לגושי ההתיישבות) לעומת 41% שהיו מצביעים נגד. עוד עולה, כי לו היה נערך משאל עם על השאלה העקרונית האם רצוי להישאר בשטחים כיום, 47.5% מהציבור היו מצביעים נגד ו-41% בעד. נתון נוסף, מצביע על כך שקרוב למחצית מהיהודים בישראל, 44.5% סבורים שאין לאפשר לאזרחי ישראל הערבים להצביע במשאל עם על עתיד השטחים (לעומת 51% שסבורים הפוך).

השלכות משאל העם בבריטניה על ישראל- מחצית מהציבור (48%) סבורים כי פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי לא תשפיע על על כוונת האיחוד ללחוץ על ישראל בנושא המדיני בעוד ש-17% סבורים שהפרישה תחזק את הלחץ מטעם האיחוד ו-11% סבורים שהיא תחליש אותו.

יש עתיד בשטחים? 23% מהציבור היהודי מעדיפים שהמצב בשטחים ישאר כפי שהוא כיום, בעוד ש-32% מעדיפים סיפוח ללא מתן זכויות לפלסטינים ו-19% תומכים בסיפוח הכולל מתן זכויות שוות. 48.5% מהציבור סבורים כי ממשלות ישראל השקיעו לאורך השנים משאבים בפיתוח ההתנחלויות על חשבון אזורים וציבורים אחרים בארץ לעומת 44.5% שסבורים שאין קשר בין ההשקעה בהתנחלויות לאי תקצוב אזורים מסוימים.

מלחמת ששת הימים וההתנחלויות- על רקע הכניסה לשנה ה-50 למלחמת ששת הימים, 57.5% מהישראלים סבורים שהתפתחות המצב בשטחי יהודה ושומרון הרעה את מצבה המדיני של ישראל לעומת 30.5% שסבורים הפוך. עם זאת, הציבור חצוי בשאלה זהה בנושא הביטחוני- 44.5% סבורים שההתפתחויות בשטחים היטיבו עם המצב הביטחוני לעומת 44% שסבורים שהן הרעו אותו. עוד עולה, כי 51.5% מהיהודים סבורים כי ההתנחלויות תרמו לאינטרס הלאומי של ישראל לעומת 39% שחושבים הפוך.

היכרות הציבור עם השטחים- מהסקר עולה, כי 52% מהציבור שאינו גר בהתנחלויות ואין לו קרובי משפחה בהן, לא ביקרו בהן במהלך חמש השנים האחרונות בעוד ש-33% מבקרים בהן לעיתים רחוקות ו-13.5% בלבד לעיתים תכופות.

הסקר נערך על ידי פרופ' אפרים יער מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והתבצע בין התאריכים 28-29 ביוני 2016, בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסיה הבוגרת בישראל.