בעקבות הדיון בבג"צ: נמחקה עתירת איגודן בנושא היטל הזרמת שפכים לים. בג"צ לאיגודן: מחקו את העתירה נגד השר להגנת הסביבה בנושא היטל הזרמה לים. איגודן ימשיך לשלם היטל על הזרמת בוצה לים . איגודן, איגוד ערים דן לביוב, משך את העתירה נגד השר להגנת הסביבה בנושא היטל הזרמה לים.

כלים

בדיון שהתקיים היום בבג"צ, בעתירה שהגיש איגודן נגד השר להגנת הסביבה בבקשה לפטור את מתקן טיהור השפכים ,השפד"ן , מתשלום היטל על הזרמת בוצה לים המליץ בית המשפט לאיגודן למחוק את העתירה או שיכתוב פסק דין מנומק כנגדו.

בעקבות כך משך איגודן את העתירה והיא נמחקה. השפד"ן מזרים ביום לים כ- 16 אלף קוב בוצת שפכים בוצה הכוללת בתוכה מתכות כבדות וחומרים אורגנים מזהמים והינו גורם זיהום הים הגדול ביותר בישראל.

המשרד להגנת הסביבה בתגובה: "המסר ברור מי שמזהם משלם. כל מי שמזרים שפכים לים מחוייב בתשלום היטל על פי חוק ועליו לפעול ככל הניתן לצמצם את ההזרמה עד להפסקתה."

עמותת צלול, שמובילה את המאבק בזיהום הבוצה של שפד"ן מזה כעשור והתייצבה לצד המשרד בעתירה, הביעו שביעות רצון מההחלטה שתבטיח שאיגודן ישלם את היטל ההזרמה כנגד זיהום הים.

עו"ד חיה ארז וחגית הלמר, שייצגו את צלול, מסרו בתגובה: "מדובר בהישג ציבורי חשוב שמדגיש את הצורך בהיטל כספי כנגד מי שמזהם את הים שכן בלעדיו הסביבה - והציבור - תמיד ישלמו את מחיר הזיהום".