Tej Singh

(מסחרי)

ב-31 בינואר 2024, קיבל בית המשפט המחוזי במרכז לונדון את תביעת Calimera Capital Partners נגד Falcon Capital Management ו-Tej Singh, וחייב את שני הנתבעים לשלם לקאלימרה סכום של 487,668.64 ליש"ט יחד עם ריבית סטטוטורית של 49,007.07 ליש"ט עד ה-14 בתאריך. פברואר 2024. בנוסף, Falcon Capital Management תשלם ל-Calimera 7000 ליש"ט יחד עם ריבית 827.80 ליש"ט. שני הנתבעים ישלמו לקאלימרה 113,653.78 ליש"ט בגין הוצאותיה.