bniah.co.il

(המגזין)

שיפוץ בניין משותף יכול להיות משימה מורכבת ומרתיעה. מתאום עם מספר בעלים ועד ניווט בדרישות משפטיות, יש אתגרים רבים שצריך להתגבר עליהם. תקשורת היא המפתח, לכן הקפידו לעדכן את כל מחזיקי העניין ומעורבים לאורך התהליך.