רשות מקרקעי ישראל [רמ"י], מרחב עסקי מרכז, מפרסמת מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב 2 מתחמים למסחר ותעסוקה ומתחם לדיור מוגן במתחם C (דרום) ראש העין

המכרז הוא חלק מתכנית 418-0329904 'ראש העין - מתחם C (דרום) רנ/250/ג' הכוללת שטח בגודל של כ-124 דונם, כוללת שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של כ- 47,436 מ"ר, דיור מיוחד ומוסדות ציבור בהיקף של כ-16,353 מ"ר, חניון בהיקף של כ-2,000 מ"ר ושטח ציבורי פתוח בהיקף של כ- 27,721 מ"ר. המתחם ממוקם בגבעות המזרחיות מדרום לדרך שבזי ומצפון לכביש העורקי.

המתחם הוקם במטרה לתת מענה לשטחי תעסוקה ומסחר בלב השכונות החדשות. במתחם יקימו את משרדיהם תעשיות עתירות ידע, מרפאות, מכוני מחקר ופיתוח, משרדים, תרבות ובידור, אימון גופני, שירותי בנקים ומכללות. כמו כן תותר הקמת מסחר והסעדה בקומת הקרקע. במתחם יפעלו גם מוסדות ציבור הכוללים משרדי ממשלה, בתי משפט, דיור מוגן ומעונות סטודנטים.

המגרשים המשווקים במסגרת המכרז מיועדים ליזמים, חברות וקבלנים. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, למטרת תעסוקה ומסחר בגין שני המתחמים.

המכרז מיועד ליחידים/יזמים/ קבלנים/ חברות אשר רוכשים זכויות בקרקע לתעסוקה ומסחר. לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 17/01/2022 בשעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210307

להלן פרטי המכרז:

tbl 45a34