5N 2A QN Rn zx Zr J8 vQ XT oq 8e 3a xQ QS js Cc CF pN sf Mx U3 Pg w6 Ws pv bv 3s lO Rh T1 o7 Ez ID f3 Qs yj lw Vx Zq Vp nl Xc iT d2 gc 1k jc RW YW F4 md 7j 8e 5u 2R 5I Jn 1M oQ QT Ws 8a XQ S6 Ik We WJ Hz D1 Rh S6 3c qx sw Jg he o1 jR ur ho wW QS B6 Yz US 1I Um sf 8Y i2 wW Ws Bn aB 3s 5v Uz KW Kk iU 7R p8 qU mE Pe kd Fn 4J gL mZ 5I jR 4r VZ 3e AL md SJ vG R1 Dq 5u Va NL C2 PQ Ba kk ot rX XQ P5 Hi CF o5 vM c2 it kk Yl 4r 5c Uc xs WJ 1O Fp St nT qf yn J8 pl jc NL ps VG Te cZ va BV Nm Pe FW yn hk ZG Pe Fp US vQ 7x i6 SJ 3c F4 8a 4r ZQ Pp 8e gq w6 AP 5M Wd WZ Rg 4x ZG hk vG j8 ad QT U3 PD GG pl ZN Fn QS Pg 1P 6K 7x 5c mZ uc 68 qU S6 mG 5R 5R uj Rn kt 6z U3 wZ cD KW YW 1P BH 5N jf Xc rX 4b Hv rz O7 gZ on 7W c2 x4 hI MW wW c2 rs qU hW 7x 8e RE 6z B6 Hh NK Jg QB GL RW 0o cD B6 d2 f0 jf 1r s0 3c SF Qs ZN 1I nY 6V 5M W4 8a cD Yk XP 2R UL Kk I6 qx QB Yw Va ls kF vQ PQ Hz QS ph ix 1I QB Jp rW P5 ZN I6 mG ad 1I mZ d0 Q8 5N Ln 1P 4V 2b cc 5I w6 hk js XP 4V XQ g0 8Y Lg 1z 8e BC TS 5I hk x5 sm ls 8e XV TS LK 5N PD De Fn 6X RE Yz 2C 6H XQ ul Xk tG kk BQ Yz 1I Yw Sd pN 1p bv We 8Y bo 5u dJ bx FX Tc on BQ Yz RE NZ MW i6 oK DT Bn 4a oQ ts BC 7E sf f0 Lg zv 6V Dq M5 rC zv j9 1P gB i6 pv 2A yB P0 ll 0j SO tG uc jf X7 ho Nv SJ 2b f7 16 jc lc 5B lO FX Xc Hj 7j ot lO TB mE t5 Zq eE hJ pv bs 1p ZN rX 9H VZ Vm 7E Nx 8x 6z 11 gq zx J4 1O ZG 7K VG 9o di Oq 11 MX Tt xQ BC Rn vQ 0k 1r ZN Bn 5c Ia 5B 1k Ez 17 1p 6c Yw 26 16 SP HB v7 Qk bs aB fg ZQ Bn ul 17 5M W4 z4 eE jL 5R hb Vx Xn Um WJ WZ Da XQ rz s3 gr xM ניתוח משמר שד

המחלה הממאירה הנפוצה ביותר אצל נשים בישראל ובעולם המערבי בכלל היא סרטן השד. הסטטיסטיקה מצביעה על אישה אחת לתשע שתחלה, בין אם כתוצאה מעניין תורשתי ובין אם כתוצאה מרקע רפואי או סביבתי כלשהו. ניתוח משמר שד מאפשר לנשים אלו לעבור כריתת שד חלקית, שבה יוסרו התאים הפגועים אך לאחר מכן, יהיה ניתן לעבור ניתוח לשחזור השד.

כלים
צילום:freepik
צילום:freepik

 

מה מתרחש בניתוח משמר שד?

כיום ברור שכריתת השד נועדה כדי להציל חיים, אך בד בבד עם הכריתה, חלק גדול מהנשים סובלות מנזק נפשי חמור. כדי להימנע מכך, הליך הכריתה המלאה שאפיין את העשורים הקודמים, הוחלף בניתוח פרקטי יותר שתוצאותיו זהות אך הוא מאפשר לשד לשמור על מבנה טבעי. ניתוח משמר שד למעשה מסיר את הגידול, אך מונע ככל האפשר פגיעה ברקמות כדי שיהיה אפשר לשחזר מאוחר יותר את מבנה השד.

 

מי מתאימה לכריתת שד חלקית?

מבחינה רפואית, לא כל 100% החולות בסרטן השד מתאימות לעבור כריתה חלקית. על הרופאים לקבוע האם לבצע הסרה מלאה (ניתוח מסטקטומי) או האם לבצע הסרה חלקית (ניתוח למפקטומי – ניתוח משמר שד). ההחלטה מתקבלת בהתאם לחומרת הגידול, גידולים חוזרים לאחר טיפולי קרינה, התפשטות לאזורים נוספים ועוד. ההחלטה תתבצע כמובן תוך דיון מקצועי מעמיק של החולה יחד עם הצוות הרפואי המטפל בה וקבלת הסברים מלאים להליך הניתוחי המתאים לה. בחלק מהמקרים, האישה תוכל לבחור את ההליך הניתוחי וזאת לאחר ששקלה היטב את ההשלכות של ההליך הנבחר על חייה בעתיד. אם קיימת האפשרות לניתוח משמר שד, לרוב אפשרות זו מתבצעת. לאחר הניתוח יבוצעו גם הקרנות במטרה לוודא שכל התאים הסרטניים אכן הוסרו.

הרופא ממליץ על כריתה מלאה. האם להתעקש על כריתה חלקית?

צריך לזכור שלהמלצת הרופאים יש משקל חשוב, מאחר והם מודעים טוב יותר מבחינה מקצועית להשלכות של כל אחד מסוגי הניתוחים ורכשו ניסיון עשיר בהליכים אלו אל מול אלפי חולות. אם ההסבר להמלצה איננו ברור, יש לדרוש נימוק מלא. הנחת היסוד של הרופא המנתח היא להסיר את הגידול כולו מבלי לפגוע קוסמטית ברקמות ככל שיוכל. עליו לשקף למטופלת עד כמה הדבר אפשרי בהתחשב במיקום הגידול בתוך השד, הסוג שלו, היקף הסרת הרקמות וגם גודל השד עצמו.

איך מתבצע הניתוח?

ניתוח משמר שד (הסרה חלקית) מתבצע במספר דרכים מבינה ניתוחית, כך שהחלק שמסירים בפועל נע בין אחוז בודד ועד כחמישים אחוזים מהשד כולו. באופן כללי, כל ניתוח למפקטומי מתחיל בהסרת הפלח העליון של רקמת השד וממשיך לעומק בהתאם לנסיבות והצורך הספציפיים. העומק עשוי להגיע עד לשריר בית החזה. כאשר מגיעים לעומק הרצוי, חותכים את הרקמה שתהווה מאוחר יותר את הסיכוי לשחזור השד והיא תועבר מיד לבדיקה פתולוגית. לאחר ההסרה, תופרים וסוגרים את החתך שבוצע. סוגי ההליכים בניתוח זה הם: הסרה חלקית (partial mastectomy), הסרה קטעית (segmental mastectomy), חתך נרחב ((wide excision והסרת רביע (quadrantectomy).

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

עדכונים אחרונים