לשמאי מקרקעין תפקיד משמעותי בתחום הנדל"ן. השמאי הוא בעל ידע רב בהיבטים משפטיים, הנדסיים וכלכליים של נכסי מקרקעין והוא עוסק בהערכות שווי של נכסים למטרות רבות. היותו מוסמך בעיני רשויות ומוסדות בנקאיים הופכות את הערכותיו וחוות דעתו לקביעות מקובלות גם בעיני בתי המשפט ואף עשויות להיות  הגורם שיכריע את הסוגייה המשפטית.

 

באילו מקרים נדרשת חוות דעת של שמאי מקרקעין לבית משפט?

בכל מקרה בו יש מחלוקת או תביעה הקשורה בנכס מקרקעין עשויה להידרש חוות דעת של שמאי מקרקעין לבית משפט. שמאי מקרקעין מוסמך יכול לשמש כעד מומחה או יכול להגיש חוות דעת לקביעת גובה פיצויים בתביעות.

המקרים בהם נדרשת חוות דעת הם רבים ומגוונים, דוגמאות לכך הן:

  • תביעה לפיצויים על ערך הפקעת נכס או חלק ממנו, על ידי המדינה.
  • תביעות נגד קבלנים בעקבות ליקויי בנייה כמו, בניה שלא על פי תקנים או מפרט טכני, רטיבות, סדקים בריצוף, חריגות בניה ועוד.
  • תביעה לירידת ערך הנכס בשל פגיעה או נזק מפגעי טבע, שריפות, נזקים חמורים מסכסוכי שכנים ועוד.
  • הפחתת תשלומים של מיסי מקרקעין.פירוק שותפויות במקרקעין.הערכת שווי נכסים במהלך תהליכי הוצאה לפועל וכינוס נכסים.

מה כוללת חוות דעת של שמאי מקרקעין?

חוות דעת של שמאי מקרקעין לבית משפט קבילה כאשר היא מייצגת נאמנה את המציאות ומפרטת את העובדות הקשורות בנכס באופן אמיתי ואובייקטיבי. כמו כן, השמאי מפרט עבור בית המשפט את הנימוקים שהובילו אותו לכתיבת חוות הדעת.

בחוות הדעת יש לכלול את הפרטים הבאים:

  • מטרת חוות הדעת והעקרונות לפיהם פעל השמאי בהכנתה ובהכנת השומה לנכס.
  • פרטים מזהים על הנכס. האזור בו ממוקם הנכס, מספרי גוש וחלקה, למה הנכס מיועד, מה היקף שטח הנכס.
  • פרטים על מצב הנכס מבחינה פיזית. מצב הקירות, חלונות, רטיבות וליקויים אחרים.
  • בעלות על הנכס והיבטים משפטיים. פרטים על בעלי הנכס הנוכחיים ומי בפועל גר בנכס או מחזיק בו.פרטים על סביבת הנכס. מה נמצא מסביב, פני השטח, תשתיות, שטחים בנויים או בתהליכי בנייה ועוד.מהן התוכניות העתידיות בנוגע לנכס כדוגמת תוכניות הרחבה, תוספות בניה, היקף זכויות הבניה הקיימות מול אלו שנוצלו. האם יש תוכניות לפרויקט של פינוי בינוי או תמ"א 38.
  • השמאי מצרף מסמכים תומכים לחוות דעתו. הודעות על ביקורים בנכס ומועדיהם, מסמכים שדרש לצורך כתיבת חוות הדעת. כמו כן יגיש תצהיר מטעמו ובחתימתו המציין את פרטיו המזהים, השכלתו, ניסיונו ומספר הרישיון שלו כדי שחוות הדעת תשמש כעדות בבית המשפט על כל המשתמע מכך.

 

לסיכום, שמאי מקרקעין מכיר את הנכס טוב יותר מכל אחד אחר. לכן, בקיאותו וניסיונו הופכים אותו לסמכות מקצועית חשובה שחוות דעתה קבילה בבית משפט ועשויה להיות הגורם המכריע בתביעה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS