בדיקה סונית היא למעשה בדיקה קולית המיועדת לנתח את פני השטח של משטח, חפץ, פרטי או שטח מסויים באמצעות גלי קול. השימוש בגלי קול הוא אינו דבר חדש ואפשר למצוא אותו אפילו בבתי חולים בבדיקות אולטרה סאונד אותה עוברת כל אישה הרה.

כלים

בדיקות קוליות קיימות גם בענף האינסטלציה לאיתור נזילות בתוך הקיר ואפילו במכשור המיועד לטיפול בדלקות מפרקים. בדיקה סונית לכלונסאות היא בדיקה המיועדת לבחון את הפרמטרים החשובים לבחינת איכות היציקה והאיכות הכללית של כלונסאות המשמשים כיסודות למבנה.

מהו המידע שניתן להשיג באמצעות בדיקה סונית לכלונסאות?

הבדיקה הסונית לכלונסאות מסייעת לנו לקבל מידע אודות הרציפות של הכלונסאות ואודות האורך שלהם. בדיקה זו יכולה להידרש מייד לאחר יציקת היסודות כאשר מגיע קונסטרוקטור לשטח ומעוניין לנתח את איכות הכלונסאות לאחר יציקת הבטון. בדיקה זו יכולה להידרש גם במסגרת פרויקטים של שיקום מבנים וחיזוק יסודות על מנת לנסות ולהבין מהם היסודות הרעועים, האם יש לבצע בהם חיזוק ובאיזה היקף. יחד עם זאת, מאחר ובמקרה האחרון מדובר במבנים קיימים, הרי שאין גישה לראש הכלונסאות כפי שניתן להגיע אליו כאשר הכלונסאות חשופים לאחר יציקתם, ולכן במקרים אלה ניתן להשתמש גם בטכנולוגיות אחרות כמו טכנולוגיה אולטרה סונית.

המידע הנדרש יכול לסייע לקונסטרוקטור להבין האם הכלונס נכנס עד לעומק המיועד כפי שהוגדר בתכנית הבניה, האם שלד הברזל נותר שלם ותקין והאם יציקת הבטון בוצעה בצורה תקינה שיצרה רציפות מושלמת של בטון ללא חריצים וללא פערים. בהינתן מצב בו מזוהות תקלות מסוג זה במסגרת הבדיקה, ייתכן שיורה הקונסטרוקטור על הוצאת הכלונסאות ויציקתם מחדש, הכל בהתאם לסוג והיקף התקלות שנמצאו בבדיקה.

כיצד מבוצעת בדיקה סונית לכלונסאות?

בדיקה סונית לכלונסאות מבוצעת באמצעות הצמדת חיישן הקולט גלי קול לברזלי הכלונס הבולטים כלפי מעלה מיציקת הבטון ובמקביל מתן מכה באמצעות פטיש פלסטיק על ברזל אחר שיוצא מאותו כלונס. גל הקול שמייצרת מכת הפטיש יורדת דרך הברזל עד לתחתית הכלונס וחוזרת מעלה אל ראש הכלונס אז קולט החיישן את גל הקול החוזר ומנתח אותו. באמצעות ניתוח גל הקול החוזר יודע המכשיר לספר לנו מהו המרחק שעבר גל הקול עד שהגיע לתחתית הכלונס ובחזרה והאם קיימים חללים ריקים לאורך הכלונס שיכלו לעוות מאוד את גל הקול.

את הבדיקה הסונית יש לבצע באמצעות אנשי מקצוע המכירים את התחום באופן ספציפי ואוחזים בכלי העבודה הנדרשים לשם כך. אנשי מקצוע אלה יכולים להכריע במקרים מסוימים כי תוצאות הבדיקה אינן אמינות או שלא ניתן לקבל תוצאות מהימנות, ועל כן יש צורך ביישום טכניקה בדיקה אחרת כמו בדיקה אולטרה סונית לכלונסאות שמתבצעת בצורה מעט שונה ויכולה לתת מענה מדויק יותר, והכל תמיד בהוראה ובפיקוח של קונסטרוקטור האחראי על איכות הכלונסאות ויציקות הבטון.

https://pile-drilling.co.il/ חברת הקודחים קידוח כלונסאות ובדיקה סונית

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS