רבים מהאנשים מקבלים החלטה להשקיע כיום עבור העתיד, גם אם ישנה סבירות גבוהה שההוצאה לא תחזיר את עצמה. עם זאת, ברגע האמת אנשים לא תמיד יודעים מה, מתי והאם מגיע, ועל כן חשוב להיות מודעים לתמונה השלמה - במיוחד כאשר הפרנסה בסכנה, עובדה שמובילה לדון על פנסיית נכות.

.

האם מגיעה לי פנסיית נכות?
האם מגיעה לי פנסיית נכות?

אודות הפנסיה

ראשית נסביר מהי פנסיית נכות - נציין שמדובר בקצבה חודשית אשר מועברת ישירות לחשבון של המבוטח, וזאת בהנחה ש25% מכושר העבודה נפגע, ורק אם המבוטח מחסיר לפחות כ90 ימי עבודה רציפים (ברוב המקרים). עם זאת, מנקודה זו ניתן למצוא אינספור משתנים שמשפיעים הן על קהל היעד שזכאי ליהנות מכך והן על גובה הקצבה, אך דבר אחד אפשר לקבוע בוודאות: גובה הקצבה המרבי הנו 75% מגובה השכר. שנרחיב?

דגשים חשובים

אם נפצעתם (ולו בשל מחלה, פגיעה עצמית, או תאונה), היכולת לעבוד נפגעה ונרשמתם לפנסיית נכות, ייתכן שגם אתם זכאים להפעיל את פנסיית הנכות. כיצד ניתן לוודא זאת? עברו על הדגשים הבאים ובהתאם תסיקו מסקנות:

  • אם הסיבה של הנכות הינה הידרדרות של מחלה שכבר הייתה קיימת במעמד ההירשמות לפנסיה, הרי שעל מנת ליהנות מהפעלת הפנסיה יש לצבור וותק של מינימום חמש שנים.
  • בהנחה וכן ממשיכים להשתכר וסכום המשכורת ביחד עם סכום פנסיית הנכות עובר את הרף הממוצע, (לעומת 12 המשכורות האחרונות), הרי שקרן הפנסיה עשויה לקזז את ההפרש.
  • אחת מהטעויות הרווחות היא שיש צורך לצבור ותק, ועל כן נסביר שאין זה נכון! מספיק להיות מבוטחים גם רק יום אחד על מנת לנצל את הפנסיה. עוד נציין שאין זה משנה מהו סכום החיסכון שצבור בקרן, וזאת כי הפנסיה שתשולם בעת הצורך תהיה נגזרת מהיקף השכר (ושל נתיב התוכנית שנבחרה).
  • כפי שכבר ציינו, על מנת להפעיל את הפנסיה יש צורך שהעמית יוכיח שהוא סובל לפחות מ 25% פגיעה בכושר העבודה. פה נחדד שחובה להוכיח קשר בין הפגיעה לבין אובדן יכולת העבודה, עבודה שתואמת הכשרה, השכלה וניסיון אישי.
  • בעת אובדן כושר עבודה על העמית להיות פעיל בקרן הפנסיה, או לכל הפחות עליו להוכיח שמאז ההפקדה האחרונה טרם חלפו חמישה חודשים. עוד חשוב להבין שעמית שאינו מפקיד כספים, אינו זכאי לפנסיה, גם אם יש בקרן יתרת חיסכון.
  • הגיל של המבוטח אינו יכול להיות מעל גיל פרישה (67 לגברים ו62 לנשים).
  • חשוב לחדד שגם אם זכאים לקבל פנסיית נכות, אין לצפות לקבל אותה מהיום הראשון בו מפסיקים לעבוד, וזאת כי הפנסיה נכנסת לפעולה רק כעבור 90 יום.

יוצא מהכלל

לצד הנאמר, נבהיר שתמיד ראוי לבחון באופן פרטני את התקנון, כיוון שהזכויות השונות עשויות להשתנות ואף תמיד יש מקרים יוצאים מהכלל. כך למשל אם הנכות הינה תוצאה של פגיעה עצמית, הרי שבנוסף לסך התנאים שציינו, גם חובה שאותו עמית יוכיח שהוא פעיל בקרן לפחות כשנה רציפה טרם הפגיעה.

לצד ההגדרה

לבסוף נציין שיש מגוון מקרים שמצדיקים ליהנות מהפנסיה, גם אם הם לא לגמרי עונים על ההגדרה ועל כן תמיד מוטב לבדוק. כך למשל שמירת היריון עשויה להיכנס להגדרה. עוד נציין שרק ועדה רפואית יכולה לקבוע האם המבוטח נכה, ואף קובעת את הדרגה ואת פרק הזמן, כאשר פה נציין שניתן (ואף רצוי) להביא לוועדה רופא מטעמכם, וזאת מבלי לשלם - קרן הפנסיה תישא בעלות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS