העלייה בתוחלת החיים והאוכלוסייה המזדקנת בישראל חייבו את המדינה לבצע שינויים בחוק הסיעוד הבסיסי כדי להתאים אותם ככל האפשר למציאות ולצורך האמתי של כל חולה בערוב ימיו לשירותים סיעודיים מכובדים ואנושיים.

כלים

 

העסק מטפלת בבית הקשיש

על פי חוק סיעוד קיימות שש רמות המוגדרות כרמות שעל פיהן הקשיש זכאי לשעות טיפול של מטפלת בביתו. אם השיוך הוא לאחת משתי הרמות התחתונות המקנות כעשר שעות טיפול שבועיות, יקבל הקשיש קצבה כדי ליצור הליך בירוקרטי מקוצר.

אם רמת השיוך שלו גבוהה יותר, מספר השעות המקסימלי המאושר הוא שלושים שעות טיפול שבועיות. ברמות הביניים יאושרו כמות השעות בטווח שבין 10 ל – 30 שעות על פי הצורך הספציפי.

גמלה של המוסד לביטוח לאומי

על פי חוק סיעוד החולה זכאי לגמלה כבר שבוע לאחר הגשת המסמכים הרלבנטיים למוסד לביטוח לאומי .

גם חולים הזקוקים לאשפוז רפואי מקבלים שירותי סיעוד עבור הימים שבהם הם שוהים במוסד הרפואי עד תקרה של שלושים ימי אשפוז.

העסקת עובד זר

חוק סיעוד מאפשר למשפחות להעסיק עובד זר שהוא בעל ויזה תקפה ורישיון עבודה תקף תוך שימוש במאגר העובדים של התאגידים העוסקים בכך. העסקת עובד זר מזכה את הקשיש בקצבה חודשית בסך 5,000 ₪ לחודש כך שרובו של הנטל הכספי מונח על כתפי המדינה.

מבחני הכנסה ואופן התשלום עבור המוסדות הסיעודיים

כדי להקל על החולים ועל בני משפחותיהם, בוצע שינוי בחוק סיעוד ועל פיו יאוחדו מבחני ההכנסה של המוסד לביטוח לאומי לצורך תחשיב שעות העזרה בבית עם תחשיבי משרד הבריאות לצורך קבלת קוד של משרד הבריאות במקרים של הפניה למוסד סיעודי .

המידע הפיננסי יילקח פעם אחת בתחילת הדרך ואין צורך לחזור עליו שוב ושוב אם תהיה הידרדרות במצבו של הקשיש שתצריך שינוי ברמת הטיפול בו. מעזרה בבית לטיפול על ידי עובד זר או לחילופין על ידי מוסד רפואי. קביעת זכאותו של הקשיש לקבלת קוד רפואי תלויה כעת רק בנכסיו . אם קיימים ברשותו נכסים, הוא יוכל לשלם חלק מהעלויות ואת שאר העלויות תשלם המדינה. בכל מקרה, ילדי החולה לא יממנו יותר את מהלך האשפוז של הוריהם, דבר שהוא נטל כספי גדול עבור הילדים שגם הם כבר אינם צעירים.

חוות דעת של רופא גריאטרי

כל אדם שמלאו לו תשעים שנה, זכאי לבדיקה תפקודית של רופא גריאטרי שיבחן את מצבו באופן מכובד ומדוקדק במקום מבחן התלות שביצע עד עתה המוסד לביטוח לאומי.

סך שעות הטיפול המאושרות לכל מטופל עולה באופן אוטומטי בהגיעו לגיל תשעים.

כל מהלכי הסיעוד המבוצעים על ידי החברות שקיבלו רישיון מהמוסד לביטוח לאומי לעסוק בכך, מחויבות להכשיר כהלכה את עובדיהם ולבצע בקרה ופיקוח באופן שוטף כך שהמבוגרים יזכו ליחס נאות, אנושי ומכובד מצד המטפלים.

מאמר זה נכתב על ידי חברת STG

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS