במסגרת מבצע, לפינוי שוהים פלסטינים בלתי חוקים שפלשו לקרקעות המדינה בכפר עראבה, בשטחי מועצה אזורית משגב, פונו 50 שוהים בלתי חוקיים שטופלו ע"י המשטרה וגורמי ביטחון.

המבצע נערך בשעות הלילה בליווי מסוק משטרתי ובסופו פינתה והרסה רמ"י את המבנים בהם שהו השוהים, שהוקמו בניגוד לחוק על שטח של 2000 מ"ר בקרקע חקלאית בבעלות המדינה. סה"כ נהרסו 10 מבנים.

המשך הטיפול בשוהים הבלתי חוקיים ובגורמים המקומיים שסייעו להם יתבצע במשטרת ישראל .

שי קרפ סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר בעבירות כפולות - גם הסגת הגבולות של מדינת ישראל בניגוד לחוק, וגם הסגת גבול ובנייה בקרקעות ציבוריות, שמהווה בפנישעצמה עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל פועלים בנחישות יום יום לפינוי פולשים לאדמות מדינה הגוזלים מהציבור את קרקעותיו.