הבורסה המוסרית בעולם: הבורסה ליהלומים בישראל השיקה קוד אתי. הבורסה ברמת גן הפכה לבורסת היהלומים הראשונה בעולם שהשיקה קוד אתי משלה, בסיוע הפרופסור אסא כשר.

אירוע השקת הקוד האתי בבורסה ליהלומים. צילום: בן פרידמן
אירוע השקת הקוד האתי בבורסה ליהלומים. צילום: בן פרידמן

נשיא בורסת היהלומים הישראלית יורם דבש: "תעודת כבוד לכולנו" תקדים עולמי: הבורסה ליהלומים ברמת גן השיקה קוד אתי משלה. בהכנת הקוד השתתף מחבר הקוד האתי של צה"ל, הפרופסור אסא כשר. בורסת היהלומים הישראלית היתה הראשונה בעולם שאסרה על סחר ביהלומי דמים והובילה את המאבק נגדם, וכיום היא קובעת תקדים עולמי נוסף כבורסת היהלומים הראשונה בעולם המנהיגה קוד אתי.

נשיא הבורסה יורם דבש אמר במעמד השקת הקוד: "הקוד האתי הוא תעודת כבוד לכולנו, חברי הבורסה. לקח זמן להכין אותו, ההכנה החלה עוד בימיו של שמואל שניצר כנשיא הבורסה, וכעת השקתו היא יום חג לבורסה. הקוד האתי מצטרף להחלטה הכנסת שיפוט מקצועי של שופט בדימוס בראש הערכאה העליונה של מוסד הבוררות של הבורסה. ביחד שתי ההחלטות הללו לוקחות את הבורסה לעולם חדש".

הפרופסור כשר אמר במעמד השקת הקוד: "השקתו של קוד אתי בגוף גדול וחשוב היא תמיד אירוע חשוב. קוד אתי הוא הצהרה, הוא מתווה דרך ומגבש זהות. מקום ללא קוד אתי הוא מקום שבו כל אחד לעצמו. הבורסה ליהלומים היא מקום שקיומו מבוסס על אמון בין אנשים. יש תחומים שבהם ישראל היא חברת מופת והבורסה ליהלומים תורמת לכך לא מעט".

הקוד האתי, שתהליך ניסוחו ארך למעלה משנתיים, בתקופתו של נשיא הבורסה הקודם, שמואל שניצר, בהובלת אמה ינובר, חברת הנהלת הבורסה שיזמה את כתיבת הקוד והיתה הרוח החיה בתהליך, ואשר דלומי, מוותיקי הענף ומייסד אחת החברות הגדולות בבורסה , שכיהן כיו"ר הוועדה לניסוח הקוד האתי, מחייב את חברי הבורסה ליהלומים בשורת ערכים, ביניהם אחריות, אמון, הגינות, יושרה, מומחיות, מסורת, עסקיות, ערבות הדדית, כבוד האדם ועוד.

בין השאר, נקבע בקוד האתי: "חברי הבורסה נזהרים בכבודו של אדם שהם באים אתו בדברים במסגרת פעילותם (עבודתם) – לקוח, עמית, עובד, יצרן, ספק – בלא הבחנה על פי לאום, עדה, דת, צבע, מין ומעמד כלכלי".

"חברי הבורסה פועלים במסגרת ההסדרים שהם נדרשים להם על פי כל דין...משתפים פעולה עם כל רגולטור מטעם המדינה...פועלים בנחישות לתיקון המעוות נוכח כל התנהלות שלא כדין".

"חברי הבורסה מפעילים ערבות הדדית, יבטיחו עזרה מיידית, מכובדת, משמעותית ושוויונית לכל חבר בורסה המוצא את עצמו בצורך אישי מיוחד לעזרה".

"חברי הבורסה אחראים יחד על התנהלותו התקינה של ענף היהלומים...הכשרת פעילים חדשים בענף וחניכתם... פיתוח הענף ושמירה על המוניטין והקשרים הבינלאומיים האמיצים".

"בין חברי הבורסה שורר אמון הדדי, מוחלט ומתמיד... החברים מקיימים תחרות הוגנת בינם לבין עצמם...חברי הבורסה מקיימים כל פעילות באופן ההולם את הייעוד, התקנונים, האתיקה וכללי ההתנהלות...חברי הבורסה מתרחקים מהפצת שמועות וניהול מתקפות ברשתות חברתיות".

"חברי הבורסה עוסקים בפעילות רק לאחר שרכשו ידע ומיומנות של מומחה.. החברים הם שותפים פעילים במאמץ לפיתוח וליישום חידושים טכנולוגיים בעיבוד, שיווק וכל שאר הפעילויות בבורסה".

יורם דבש - נשיא הבורסה ליהלומים. צילום: שחף הבר

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS