תוצאות בזק בינלאומי: הכנסות החברה בשנת 2016 וברבעון הרביעי שומרות על רמתן הגבוהה והסתכמו בכ-1.5 מיליארד שקל ובכ-392 מיליון שקל בהתאמה. גידול של כ-9% בהכנסות החברה מפעילות ה-Data Center לעומת השנה הקודמת וכ-14% לעומת  הרבעון המקביל אשתקד.

כלים
מוטי אלמליח- מנכ"ל בזק בינלאומי. צילום: ורדי כהנא
מוטי אלמליח- מנכ"ל בזק בינלאומי. צילום: ורדי כהנא

גידול של כ-4% בהכנסות החברה משירותי האינטרנט לעומת השנה הקודמת וכ-3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. גידול בהשקעות הטכנולוגיות למינוף השירותים הניתנים ללקוחות החברה - Data Center, שירותי ענן, אבטחת מידע והגנות סייבר.                                        

הצלחה לשירות ה-Cyber Wall עם כ-280,000 לקוחות לשירות בסוף שנת 2016

יישום ההסכם הקיבוצי השפיע על מדדי הרווחיות ברבעון הרביעי ובשנת 2016

מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי "שנת 2016 הייתה שנה בה בזק בינלאומי הצליחה לייצר לעצמה מנועי צמיחה חדשים בעולמות הסייבר והשירותים והמוצרים מבוססי האינטרנט. הצלחת החברה במיצובה כמובילה בישראל בפתרונות סייבר ללקוחות פרטיים ועסקיים, מוכיחה כי נתיב החדשנות והיזמות הטכנולוגית והמוצרית בו בחרה ללכת, מייצר ללקוחות ערך מוסף ולחברה אפשרויות צמיחה ובידול; אפשרויות אלו רק תלכנה ותתעצמנה בשנה הקרובה".

ההכנסות בשנת 2016 שומרות על רמתן הגבוהה והסתכמו בכ-1.548 מיליארד שקל לעומת כ-1.578 מיליארד שקל בשנת 2015, קיטון של כ-1.9%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-392 מיליון שקל לעומת כ-405 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-3.2%. קיטון זה בהכנסות נובע בעיקרו מהקיטון בהכנסות מפעילות השיחות בין מפעילים בעולם.

בנטרול פעילות זו, מציגה בזק בינלאומי גידול בהכנסות של כ-0.5% לעומת שנה קודמת. גידול זה נובע מן הגידול המתמשך במכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי, בקיזוז השחיקה הנמשכת בשוק השיחות הבינלאומיות.

יישום ההסכם הקיבוצי שנחתם בתחילת השנה, השפיע על כל מדדי הרווחיות ברבעון ולאורך השנה כולה:

הרווח התפעולי בשנת 2016 הסתכם בכ-176 מיליון שקל לעומת כ-240 מיליון שקל בשנה הקודמת, קיטון של כ-26.7%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 הרווח התפעולי הסתכם בכ-47 מיליון שקל לעומת כ-58 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-19% הנובע בעיקרו מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.

ה-EBITDA בשנת 2016 הסתכם בכ-313 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 20.2%), לעומת כ-372 מיליון שקל בשנת 2015 (שיעורEBITDA  - 23.6%), קיטון של כ-15.9%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 ה-EBITDA הסתכם בכ-81 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 20.7%), לעומת כ-93 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד (שיעור EBITDA  - 23.0%), קיטון של כ-12.9% הנובע בעיקרו מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.

הרווח הנקי בשנת 2016 הסתכם בכ-125 מיליון שקל לעומת כ-172 מיליון שקל בשנת 2015, קיטון של כ-27.3%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 הרווח הנקי הסתכם בכ-33 מיליון שקל לעומת כ-42 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-21.4% הנובע בעיקרו מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2016 הסתכם בכ-269 מיליון שקל לעומת כ-301 מיליון ש"ח בשנת 2015 קיטון של כ-10.6%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-86 מיליון שקל לעומת כ-96 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-10.4% אשר נובע מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.

תזרים המזומנים החופשי בשנת 2016 הסתכם בכ-150 מיליון שקל לעומת כ-173 מיליון שקל בשנת 2015, קיטון של כ-13.3%. ברבעון הרביעי של שנת 2016 תזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ-61 מיליון שקל לעומת כ-75 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-18.7% אשר נובע מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל.