רפורמה במערך הסיעוד עכשיו! - הארגונים החתומים על הודעה זו קוראים לראש הממשלה, שר האוצר, שר הבריאות ושר הרווחה לשלב כוחות ולקדם בדחיפות את הרפורמה במערך הסיעוד.

ארגונים חברתיים דורשים רפורמה במערך הסיעוד בישראל
ארגונים חברתיים דורשים רפורמה במערך הסיעוד בישראל

החשיפות האחרונות של ידיעות אחרונות ושל חדשות ערוץ 2 על היווצרותן של נורמות פסולות ומזעזעות במוסדות לאשפוז סיעודי, הכוללות אלימות, השפלה והזנחה, מחייבות את הממשלה לפעול בדחיפות. מדובר במוסדות אשר המדינה מפנה אליהם זקנים סיעודיים ואמורה להיות אמונה על ביטחונם ושלומם.

שוב ושוב מתברר כי אספקת שירותים רגישים, הכרוכים בשמירה על כבוד האדם וטיפול רפואי, בידי תאגידים הפועלים למטרות רווח, עלולה להוביל לפגיעה קשה בזכויות האדם. הפיקוח של משרד הבריאות נכשל כישלון חרוץ.

המוסד שבלב התחקיר המזעזע של חדשות ערוץ 2 עבר ביקורת לפני 10 חודשים ומחלקת הסיעוד בו קיבלה ציון טוב מאוד בדוח הביקורת. מכאן שלמשרד הבריאות אין כיום יכולת אמיתית לפקח על הנעשה. הציפייה היא שראשי מוסדות הסיעוד, האמונים על הבטחת שלומם של הזקנים והשלטת נורמות תקינות יזהו התנהלות לא הולמת ויפעלו נגדה, אך התחקירים מצביעים כי זה לא קורה. לעמדתנו קיים ניגוד עניינים מובנה, בין הדרישה מהמוסדות להתנהל בשקיפות ולפרסם מקרים של חריגה מהנהלים, לבין העובדה כי הם מעוניינים לשמור על המוניטין של המוסד.

kshisha fe318

אין חולק על כך שיש זקנים סיעודיים שמצבם מחייב שהות במוסד סיעודי, אולם כיום מצבם הכלכלי הקשה של זקנים או קריסת המטפל העיקרי מבני המשפחה מוביל לאשפוזים מיותרים במוסדות סיעודיים, ואילו במקרים אחרים מצבם העגום של המוסדות מוביל לכך שגם זקנים שצריכים לשהות במוסד סיעודי נמנעים מכך.

אנו דורשים לאמץ מיידית את עקרונות הרפורמה במערך הסיעוד כפי שמציע משרד הבריאות, וכן לפעול לקידום כל אלו:

הכללת האשפוז הסיעודי בסל הבריאות והעברת האחריות למדינה, באמצעות מערך הרפואה הציבורי, ועד אז - קביעת תנאי מינימום גבוהים מאלה הנהוגים היום בהתקשרות המדינה עם מוסדות פרטיים לאשפוז סיעודי.

שיפור ניכר במערך התמיכה לזקנים בקהילה, ובכלל זה – תמריצים למניעת הידרדרות רפואית של זקן סיעודי כדי שהזקן יוכל להישאר ככל הניתן בביתו ובקהילה.

העלאה מיידית של שעות הסיעוד בקהילה וקידום פתרונות קהילתיים, וטכנולוגיים לתמיכה בזקן הסיעודי בקהילה, וכן הכרה במעמד של בני המשפחה המטפלים, לסייע להם ולמנוע קריסה כלכלית ונפשית של משפחת הזקן.

העלאת מעמדם המקצועי של עובדי הסיעוד בישראל. קביעת קריטריונים לכשירותם ויצירת מנגנון רישוי ומעקב מקצועי.